Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 25

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Spuitfles vullen
Afbeelding
 Meegeleverd concentraat (1 x 20 ml) in
spuitfles vullen en fles met zuiver water
langzaam vullen (geeft 250 ml reini-
gingsmiddeloplossing).
 Fles afsluiten.
Accu opladen
Afbeelding
 Het oplaadapparaat in een geschikt
stopcontact steken.
 Stekker van de laadkabel aan de ach-
terkant van het toestel insteken.
Instructie: Tijdens het opladen knippert
de ladings- / bedrijfsindicatie. Wanneer
de accu volledig geladen is, brandt het
continu.
Beginnen met het werk
Reiniging met spuitfles en veegstuk
Afbeelding
 Om het reinigingsmiddel aan te bren-
gen de spuithendel van de fles indruk-
ken en het oppervlak gelijkmatig inspui-
ten, vervolgens het vuil met het veeg-
stuk losmaken.
Instructie: Pad indien nodig onder stro-
mend water uitwassen!
Afbeelding
 Apparaat inschakelen, ladings- / be-
drijfsindicatie brandt continu.
Belangrijk: Verzeker u voor het gebruik er-
van dat de aftreklippen vrij van vuil zijn.
 Voor het opzuigen van de reinigings-
vloeistof het apparaat van boven naar
beneden trekken.
Instructie: Moeilijk bereikbare oppervlak-
ken kunnen zowel dwars als omgekeerd
schoongezogen worden (beperkte hoe-
veelheid).
Instructies:
Bij zwakke accu begint de oplaad- / be-
drijfsaanduiding langzaam te knipperen en
het apparaat schakelt na een bepaalde tijd
uit. In dit geval de accu opladen.
Terwijl de sproeifles in actie is, kan het ap-
paraat uitgeschakeld worden. Daarmee
wordt de bedrijfstijd per acculading duide-
lijk verhoogd.
Reiniging zonder spuitfles
 Reinigingsmiddel volgens de indicaties
van de fabrikant zoals gebruikelijk aan-
brengen en vuil oplossen.
 Verder net zo te werk gaan als bij "Rei-
nigen met spuitfles en wisopzetstuk",
Afbeelding
Werk onderbreken
Afbeelding
 Apparaat uitschakelen en op voet plaat-
sen (parkeerstand).
Reservoir tijdens het werk
Wanneer het max. vulniveau (markering)
van het vuilwaterreservoir bereikt is, het re-
servoir leegmaken a.u.b.
Afbeelding
 Apparaat uitschakelen.
Afbeelding
 Sluiting van het vuilwaterreservoir trek-
ken en het reservoir leegmaken.
 Sluiting van vuilwatertank sluiten.
Werk beëindigen / apparaat
Afbeelding
 Apparaat uitschakelen.
Afbeelding
 Eerst zuigmond ontgrendelen en van
afscheider afnemen, dan de afscheider
ontgrendelen en ook afnemen.
 Afscheider en zuigmond onder stro-
mend water reinigen (niet geschikt voor
de afwasmachine).
Afbeelding
Let op: Basistoestel bevat elektrische com-
ponenten die niet onder stromend water
gereinigd mogen worden!
 Vuilwaterreservoir wegnemen, sluiting
draaien en eruit trekken.
 Reservoir leegmaken en met water uit-
spoelen. Reservoir weer sluiten.
 Wisserbekleding van sproeifles afne-
men en onder stromend water uitwas-
– 5
NL
.
leegmaken
reinigen
25

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: