Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 83

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Varstvo okolja
Embalažo je mogoče reciklirati. Pro-
simo, da embalaže ne odlagate med
gospodinjski odpad, pač pa jo oddajte v po-
novno predelavo.
Stare naprave vsebujejo dragocene
reciklirne materiale in snovi, ki ne
smejo priti v okolje. Naprave in aku-
mulatorske baterije v njej se zato ne sme
zavreči preko gospodinjskih odpadkov.
Med odpadke ju lahko brezplačno odstrani-
te preko lokalno razpoložljivih sistemov
vračanja in zbirnih sistemov.
Opozorila k sestavinam (REACH)
Aktualne informacije o sestavinah najdete
na:
www.kaercher.com/REACH
Simboli v navodilu za uporabo
Nevarnost
Za neposredno grozečo nevarnost, ki vodi
do težkih telesnih poškodb ali smrti.
Opozorilo
Za možno nevarno situacijo, ki bi lahko vo-
dila do težkih telesnih poškodb ali smrti.
Pozor
Za možno nevarno situacijo, ki lahko vodi
do lahkih poškodb ali materialne škode.
Zagon
Opis naprave
Pri razpakiranju preverite ali v vsebini pake-
ta manjka pribor oz. ali obstajajo poškodbe.
V primeru transportnih poškodb obvestite
svojega prodajalca.
 Slike glejte na strani 2
Slika
1 Polnilnik s polnilnim kablom
2 Osnovna naprava
3 Polnilna puša
4 Indikator polnjenja / delovanja
5 Nogice
6 Ročaj
7 Stikalo na stroju (ON/OFF)
8 Rezervoar za umazano vodo, snemljiv
9 Zapiralo, rezervoar za umazano vodo
10 Ločilnik
11 Deblokada, ločilnik
12 Nastavek z brisalci, širok
13 Nastavek z brisalci, ozek
14 Deblokada, sesalna šoba
15 Pršilna steklenica
16 Pršilna ročica
17 Nastavek za brisanje
18 Fiksirni obroček za nastavek za brisa-
nje
19 Blazinica za brisanje iz mikrovlaken
20 Koncentrat čistila za steklo
Montiranje naprave
Slika
 Sesalno šobo nataktnite na ločilnik, da
se le-ta slišno zaskoči.
Napotek: Glede na velikost in dostopnost
površin za čiščenje uporabite ustrezno se-
salno šobo. Na primer ozko sesalno šobo
za okna s prečkami, široko sesalno šobo za
velika okna.
Montiranje pršilne steklenice in
nastavka za brisanje in polnjenje s
čistilnim sredstvom
Opozorilo: Prosimo upoštevajte, da pri
prvi uporabi pršilne glave odpade transpor-
tno varovalo.
Montiranje nastavka za brisanje
Slika
 Pršilno glavo odvijte s pršilne stekleni-
ce.
 Nastavek za brisanje nataknite na pršil-
no glavo.
 Nastavek za brisanje in pršilno glavo
zavarujte s fiksirnim obročem.
Slika
 Blazinico za brisanje napnite na nasta-
vek za brisanje in fiksirajte z velcro tra-
kom.
Polnjenje pršilne steklenice
Slika
 Priloženi koncentrat (1 x 20 ml) nalijte v
pršilno steklenico in steklenico počasi
napolnite s čisto vodo (dobite 250 ml
raztopine čistilnega sredstva).
 Zaprite steklenico.
– 4
SL
83

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: