Download  Print this page

Vanhan Laitteen Ja Akun Hävittä - Kärcher WV 75 Plus Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Vanhan laitteen ja akun
hävittäminen
Tässä laitteessa on sisäänrakennettu akku,
joka on otettava pois ennen vanhan laitteen
hävittämistä.
Akun poisto ja hävitys
Oikosulkuvaara
 Älä kosketa mitään kontakteja tai johto-
ja.
Räjähdysvaara
 Älä altista akkua voimakkaalle aurin-
gonsäteilylle, kuumuudelle tai tulelle.
Oikosulun, syöpymisen tai ulostule-
vien ärsyttävien kaasujen aiheutta-
ma loukkaantumisvaara
 Älä avaa akkua.
 Laitteen saa avata ainostaan akun hä-
vittämistä varten.
 Ota akku pois ja hävitä se ympäristöys-
tävällisesti (vie se keräyspaikkaan tai
jälleenmyyjälle).
56
– 7
FI

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: