Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Megjegyzések a szállításhoz
 Az akku a vonatkozó előírásoknak
megfelelően nemzetközi szállításra el-
lenőrzött és szabad szállítani / elkülde-
ni.
Környezetvédelem
A csomagolóanyagok újrahasznosít-
hatók. Ne dobja a csomagolóanyago-
kat a háztartási szemétbe, hanem gondos-
kodjék azok újrahasznosításról.
A régi készülékek olyan értékes újra-
hasznosítható anyagokat tartalmaz-
nak, amelyeknek nem szabad a kör-
nyezetbe kerülni. A készüléket és az abban
található akkumulátort nem szabad a ház-
tartási szeméten keresztül eltávolítani.
Ezért ezeket a helyileg rendelkezésre álló
visszavételi és gyűjtőrendszerek igénybe-
vételével távolítsa el.
Megjegyzések a tartalmazott anyagok-
kal kapcsolatban (REACH)
Aktuális információkat a tartalmazott anya-
gokkal kapcsolatosan a következő címen
talál:
www.kaercher.com/REACH
Szimbólumok az üzemeltetési
útmutatóban
Balesetveszély
Azonnal fenyegető veszély, amely súlyos
testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.
Figyelem!
Esetlegesen veszélyes helyzet, amely sú-
lyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet-
het.
Vigyázat
Esetlegesen veszélyes helyzet, amely kön-
nyű sérüléshez vagy kárhoz vezethet.
Üzembevétel
Készülék leírása
Ellenőrizze kicsomagoláskor a csomag tar-
talmának teljességét és sértetlenségét.
Szállítás közben keletkezett sérülés esetén
értesítse az eladót.
 Ábrákat lásd a 2. oldalon
Ábra
1 Töltőkészülék töltőkábellel
2 Alapkészülék
3 Töltő csatlakozó dugasza
4 Töltő- / üzem kijelző
5 Talpazati állvány
6 Markolat
7 Készülék (BE/KI)
8 Szennyvíztartály, kivehető
9 Szennyvíztartály teteje
10 Leválasztó
11 A leválasztó kioldása
12 Rátét lehúzóéllel, széles
13 Rátét lehúzóéllel, keskeny
14 A szívófej kioldása
15 Permetező palack
16 Permetezőkar
17 Törlő rátét
18 Törlő rátét rögzítő gyűrű
19 Mikrofaser törlőfej
20 Ablaktisztító koncentrátum
A készülék összeszerelése
Ábra
 Helyezze fel a szívófejet az elválasztó-
ra, amíg ez hallhatóan bekattan.
Megjegyzés: Használjon a tisztítandó felü-
let méretének és hozzáférhetőségének
megfelelő szívófejet. Például osztott abla-
kokhoz keskeny szívófejet, nagy ablakok-
hoz széles szívófejet.
Szerelje fel a permetező palackot és
a törlő rátétet, majd töltse fel
tisztítószerrel
Megjegyzés: Kérem, vegye figyelembe,
hogy a permetezőfej első működtetése
esetén a szállítási biztosíték leesik.
Törlő rátét felszerelése
Ábra
 Csavarja le a permetezőfejet a perme-
tező palackról.
 Helyezze fel a törlő rátétet a szórófejre.
 A törlő rátétet és a szórófejet a rögzítő-
gyűrűvel biztosítsa.
Ábra
 Feszítse meg a törlőfejet a törlőrátéten
és a tépőzárral rögzítse.
– 4
HU
73

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: