Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 95

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Terminarea lucrului /
curăţarea aparatului
Figura
 Opriţi aparatul.
Figura
 Deblocaţi mai întâi duza de aspiraţie şi
scoateţi-o de pe separator, apoi deblo-
caţi separatorul şi scoateţi-l.
 Spălaţi separatorul şi duza de aspuraţi-
ensub apă curentă (nu le introduceţi în
maşina de spălat vase).
Figura
Atenţie: Aparatul de bază conţine piese
electrice, nu spălaţi de aceea aparatul sun
apă curentă!
 Îndepărtaţi rezervorul de apă uzată, ro-
tiţi închizătoarea şi trageţi-o afară.
 Goliţi rezervorul şi spălaţi-l cu apă. În-
chideţi rezervorul.
 Scoateţi husa de ştergere de pe flaco-
nul de pulverizare şi spălaţi-o sub apă
curentă. Puteţi spăla husa şi în maşina
de spălat la o temperatură de până
60°C (fără să utilizaţi balsam de rufe).
 Înainte de asamblare lăsaţi aparatul
spălat să se usuce.
 Încărcaţi acumulatorul.
Depozitarea aparatului
 Depozitaţi aparatul în poziţie verticală şi
în spaţii uscate.
Remedierea defecţiunilor
Flaconul de pulverizare nu
pulverizează
 Adăugaţi soluţia de curăţat.
 S-a defectat mecanismul de pompare
din cadrul flaconului de pulverizare,
contactaţi distribuitorul.
Aparatul nu funcţionează
Verificaţi indicatorul de încărcare / funcţio-
nare:
 Dacă nu există semnal sau indicatorul
luminează intermitent, încet: Încărcaţi
acumulatorul.
 Dacă indicatorul luminează intermitent,
rapid: Contactaţi ditribuitorul.
După curăţare rămân urme
 Curăţaţi lama de ştergere.
 Întoarcerea lamei de ştergere uzate:
Trageţi lama de ştergere din silicon în
afară în lateral. Umeziţi lama de şterge-
re din silicon pe partea rotunjită cu apă
sau soluţie de curăţat. Întoarceţi lama
din silicon şi împingeţi-o în suport.
 Înlocuirea lamei de ştergere, dacă
este necesară:
Dacă după întoarcerea lamei din silicon
sunt uzate ambele laturi, este necesară
utilizarea unei lame noi. Schimbaţi lama
din silicon conform celor descrise mai
sus.
 Verificaţi dozarea soluţiei de curăţat.
Apa iese prin fanta de aerisire
 Goliţi rezervorul de apă uzată (conţinut
max. 100 ml).
– 6
RO
95

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: