Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 86

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Odstranitev stare naprave in
akumulatorske baterije
Ta naprava vsebuje vgrajeno baterijo, le-to
je potrebno pred odlaganjem stare naprave
med odpadke odstraniti.
Odstranitev in odlaganje baterije
med odpadke
Nevarnost kratkega stika
 Ne dotikajte se kontaktov ali vodnikov.
Nevarnost eksplozije
 Akumulatorske baterije ne izpostavljaj-
te močnemu sončnemu sevanju, vročini
ali ognju.
Nevarnost poškodbe zaradi kratkega
stika, razjede ali zaradi izstopanja
dražečih hlapov
 Akumulatorske baterije ne odpirajte.
 Napravo se sme odpreti le za odstranje-
vanje baterije.
 Odstranite baterijo in jo okolju prijazno
zavrzite med odpadke (zbirna mesta ali
trgovci).
86
– 7
SL

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: