Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Πίνακας περιεχομένων
Αρμόζουσα χρήση . . . . . . . . . . EL . . .3
Υποδείξεις ασφαλείας. . . . . . . . EL . . .3
Ενεργοποίηση . . . . . . . . . . . . . EL . . .4
Πέρας εργασιών / καθαρισμός
συσκευής . . . . . . . . . . . . . . . . . EL . . .6
Αντιμετώπιση βλαβών . . . . . . . EL . . .6
Πρόσθετα εξαρτήματα . . . . . . . EL . . .7
Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . . EL . . .7
Απόσυρση παλιάς συσκευής
και συσσωρευτή . . . . . . . . . . . . EL . . .7
Αγαπητέ πελάτη,
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συ-
σκευή σας για πρώτη φορά, δια-
βάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρή-
σης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρα-
τήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον
επόμενο ιδιοκτήτη.
Αρμόζουσα χρήση
Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή που
λειτουργεί με συσσωρευτή αποκλειστικά
για οικιακή χρήση, για τον καθαρισμό
υγρών, λείων επιφανειών, όπως είναι τα
παράθυρα, οι καθρέπτες ή τα πλακάκια.
Δεν πρέπει να εκτελείται καθαρισμός με
ηλεκτρική σκούπα.
Η συσκευή δεν ενδείκνυται για την
αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων
υγρών από οριζόντιες επιφάνειες, π.χ.
του χυμένου υγρού ενός ποτηριού (έως
25 ml).
Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή σε
συνδυασμό με συμβατικά υγρά καθαρι-
σμού τζαμιών (χωρίς αλκοόλη, χωρίς
αφρίζοντα απορρυπαντικά).
Συνιστούμε: Το συμπύκνωμα καθαρι-
σμού τζαμιών της KARCHER (βλέπε κε-
φάλαιο "Πρόσθετα εξαρτήματα").
Κάθε περαιτέρω χρήση είναι μη αρμόζου-
σα. Για ζημίες που θα προέκυπταν από
ανάρμοστη χρήση, δεν ευθύνεται ο κατα-
σκευαστής – την ευθύνη φέρει αποκλειστικά
ο χρήστης.
Υποδείξεις ασφαλείας
 Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμο-
ποιείται από άτομα με περιορισμένες κι-
νητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανό-
τητες χωρίς σχετική εμπειρία και/ή γνώ-
σεις, εκτός εάν επιβλέπονται από ένα
αρμόδιο για την ασφάλειά τους άτομο ή
τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση
της συσκευής και έχουν κατανοήσει
τους κινδύνους που ενδέχεται να προ-
κύψουν.
 Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν
τη συσκευή μόνο εάν είναι πάνω από 8
ετών και επιβλέπονται από ένα αρμόδιο
για την ασφάλειά τους άτομο ή τους
έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της
συσκευής και έχουν κατανοήσει τους
κινδύνους που ενδέχεται να προκύ-
ψουν.
 Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη
συσκευή.
 Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό
επιτήρηση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι
δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
 Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν
πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χω-
ρίς επίβλεψη.
 Μην εισάγετε αντικείμενα μέσα από την
σχισμή εξαερισμού.
 Μην ψεκάζετε στα μάτια.
 Μην στρέφετε τη δέσμη ψεκασμού
απευθείας πάνω σε εξοπλισμό που πε-
ριέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα, π.χ. στο
εσωτερικό ενός φούρνου.
 Πριν τη χρήση σε ευαίσθητες (πολύ γυ-
αλιστερές) επιφάνειες, δοκιμάστε να
χρησιμοποιήσετε το σφουγγάρι μικροϊ-
νών σε ένα μη ορατό σημείο.
Υποδείξεις για το συσσωρευτή
 Κίνδυνος βραχυκυκλώματος! Μην ει-
σάγετε αγώγιμα αντικείμενα (π.χ. κα-
τσαβίδια ή παρόμοια) στην υποδοχή
φόρτισης.
 Η φόρτιση του συσσωρευτή επιτρέπεται
μόνο με τον γνήσιο φορτιστή που συνο-
δεύει την συσκευή ή με τους εγκεκριμέ-
νους από την KARCHER φορτιστές.
– 3
EL
57

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: