Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 132

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Правильне застосування . . . . UK . . .3
Правила безпеки. . . . . . . . . . . UK . . .3
Введення в експлуатацію. . . . UK . . .4
Закінчення роботи / очищення
приладу . . . . . . . . . . . . . . . . . . UK . . .6
Допомога у випадку
неполадок . . . . . . . . . . . . . . . . UK . . .6
Спеціальне допоміжне
обладнання . . . . . . . . . . . . . . . UK . . .7
Технічні характеристики . . . . . UK . . .7
Утилізація відпрацьованого
пристрою та акумулятора . . . UK . . .7
Шановний покупець!
Перед першим застосуванням
вашого пристрою прочитайте
цю оригінальну інструкцію з
експлуатації, після цього дійте
відповідно неї та збережіть її для
подальшого користування або для
наступного власника.
Правильне застосування
Використовувати з приводом від
акумулятора винятково в
особистих цілях, для чищення
змочених гладких поверхонь, таких
як вікна, дзеркала або кахельна
плитка. Пристрій не може
всмоктувати пил.
Пристрій непридатний для
всмоктування великої кількості
рідини з горизонтальних поверхонь,
наприклад, рідини, що вилилася з
перекинутої склянки (максимально
25 мл).
Використовувати цей пристрій
тільки разом зі звичайними
засобами для чищення вікон (не
використовувати мийні засоби на
спиртовій основі й пінливі мийні
засоби).
Ми рекомендуємо:
Концентрований засіб для чищення
вікон фірми KARCHER (див. главу
"Спеціальні приналежності").
132
Зміст
Будь-яке інше застосування
вважається неправильним. Виробник
не несе відповідальності за збитки,
завдані неправильним застосуванням,
ці збитки бере на себе лише
користувач.
Правила безпеки
 Цій пристрій не призначений для
використання людьми з
обмеженими фізичними, сенсорними
або розумовими можливостями або
з відсутністю досвіду й/або
відсутністю відповідних знань, за
винятком випадків, коли вони
знаходяться під наглядом
відповідальної за безпеку особи або
отримують від неї вказівки по
застосуванню пристрою, а також
усвідомлюють можливі ризики.
 Допускається застосування
пристрою дітьми, які досягли 8-
річного віку, знаходяться під
наглядом особи, відповідальної за їх
безпеку, або які отримали інструкції
із застосування пристрою від такої
особи, а також усвідомлюють
можливі ризики.
 Не дозволяйте дітям грати з
пристроєм.
 Стежити за тим, щоб діти не грали
із пристроєм.
 Не дозволяйте дітям проводити
очищення та обслуговування
пристрою без нагляду.
 Не вставляти ніякі предмети у
вентиляційні щілини.
 Не направляйте струмінь в очі.
 Не направляйте струмінь прямо на
обладнання, що містить
електричні конструктивні
елементи, наприклад, на внутрішні
поверхні печей.
 Перед використанням на чутливих
(блискучих) поверхнях перевірте
мікроволоконну серветку для
протирання на невидимих ділянках.
– 3
UK

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: