Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 104

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Punjenje baterije
Slika
 Punjač utaknite u odgovarajuću utični-
cu.
 Utikač kabela za punjenje utaknite na
stražnjoj strani uređaja.
Napomena: Tijekom punjenja treperi
indikator punjenja / rada. Kada je bate-
rija napunjena, indikator neprekidno
svijetli.
Početak rada
Čišćenje s bočicom za raspršivanje i
nastavkom za brisanje
Slika
 Za nanošenje sredstva za pranje priti-
snite polugu za raspršivanje na bočici i
ravnomjerno poprskajte plohu, a zatim
prljavštinu uklonite jastučićem za brisa-
nje.
Napomena: Spužvasti disk po potrebi
isperite u tekućoj vodi!
Slika
 Uključite uređaj, indikator punjenja /
rada neprekidno svijetli.
Važno: Prije primjene se pobrinite da brisa-
či budu čisti.
 Za usisavanje tekućine za pranje uređaj
povlačite od vrha prema dolje.
Napomena: Teško dostupne površine
mogu se usisavati kako poprečno tako i
preko glave (u ograničenoj količini).
Napomene:
Kad je baterija slaba, indikator punjenja /
rada počinje polako treperiti, a uređaj se
nakon nekog vremena isključuje. U tom slu-
čaju napunite bateriju.
Uređaj se može isključiti i dok se bočica za
raspršivanje koristi. Time se značajno po-
većava vrijeme rada po jednom punjenju
baterije.
Čišćenje bez bočice za raspršivanje
 Sredstvo za pranje nanesite na uobiča-
jeni način prema uputama proizvođača
pa očistite prljavštinu.
104
 Dalje postupajte kao što je opisano pod
"Čišćenje bez bočice za raspršivanje i
nastavka za brisanje", slika
Slika
 Uređaj isključite i odložite ga tako da
stoji na stopi (parkirni položaj).
Pražnjenje spremnika tijekom rada
Ako je prljava voda u spremniku dosegla
maks. razinu (oznaka), ispraznite spre-
mnik.
Slika
 Isključite uređaj.
Slika
 Povucite zatvarač spremnika prljave
vode i ispraznite spremnik.
 Zatvorite zatvarač spremnika prljave
vode.
Kraj rada / čišćenje uređaja
Slika
 Isključite uređaj.
Slika
 Najprije otkvačite usisni nastavak i ski-
nite ga sa separatora, potom otkvačite
separator pa skinite i njega.
 Separator i usisni nastavak operite u te-
kućoj vodi (ne smije se prati u perilica-
ma posuđa).
Slika
Pažnja: Osnovni uređaj sadrži električne
dijelove koji se ne smiju prati u tekućoj vodi!
 Skinite spremnik prljave vode, okrenite
i izvucite zatvarač.
 Ispraznite i vodom isperite spremnik.
Ponovo zatvorite spremnik.
 Skinite navlaku za brisanje s bočice za
rasprišivanje i operite je u tekućoj vodi.
Navlaka za brisanje se smije prati na
temperaturi do 60°C u perilici rublja,
bez dodatka omekšivača.
 Očišćeni uređaj se prije sastavljanja
mora ostaviti da se osuši.
 Napunite bateriju.
– 5
HR
Prekid rada
.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: