Download  Print this page

Häiriöapu; Erikoisvarusteet; Tekniset Tiedot - Kärcher WV 75 Plus Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Laitteen säilytys
 Säilytä laitetta seisoaltaan kuivassa ti-
lassa.
Häiriöapu
Suihkutuspullo ei suihkuta
 Täytä säiliö puhdistusaineella.
 Suihkutuspullon pumppumekanismi on
rikki, ota yhteys laitteen myyjään.
Laite ei käynnisty
Katso lataus- / käyttönäyttöä:
 Ei signaalia tai hitaasti vilkkuva signaali:
Lataa akku.
 Nopeasti vilkkuva signaali: Ota yhteys
laitteen myyjään.
Puhdistettaessa jää raitoja
 Puhdista pyyhinhuuli.
 Kuluneen pyyhinhuulen kääntämi-
nen:
Vedä silikoni-pyyhinhuuli sivusuuntaan
ulos. Kostuta silikonihuuli pyöristyksen
alueelta vedellä tai puhdistusaineella.
Työnnä silikonihuuli toisinpäin taas ta-
kaisin pidikkeeseen.
 Pyyhinhuulen uusiminen tarvittaes-
sa:
Kun kääntämisen jälkeen silikonihuulen
molemmat reunat ovat kuluneet, siliko-
nihuuli on korvattava uudella. Vaihda si-
likonihuuli, kuten yllä on kuvattu.
 Tarkasta puhdistusnesteen annostelu.
Vettä vuotaa tuuletusaukoista
 Tyhjennä likavesisäiliö (sisältö maks.
100 ml).

Erikoisvarusteet

Ikkunanpuhdistusaine-tiiviste (4 x 20 ml)
Tilausnumero:
Mikrokuitu-pyyhintyyny (2 Kappale)
Tilausnumero:
Pyyhinhuuli, leveä (2 kpl)
Tilausnumero:
Pyyhinhuuli, kapea (2 kpl)
Tilausnumero:
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!
6.295-302.0
2.633-100.0
2.633-005.0
2.633-104.0
– 6
FI

Tekniset tiedot

Suojatyyppi
Likavesisäiliön tilavuus
Käyttöaika täydellä akku-
latauksella
Akun nimellisjännite
Laitteen nimellisteho
Tyhjän akun latausaika
Latauslaitteen latausjän-
nite
Latauslaitteen latausvirta
Äänen painetaso (stan-
dardi EN 60704-2-1)
Paino
Akkutyyppi
IP X4
100
ml
20
min
3,6
V
12
W
2
h
5,5
V
600
mA
54
dB(A)
0,7
kg
Li-Ion
55

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: