Download  Print this page

Otklanjanje Smetnji; Garancija; Pribor I Rezervni Delovi - Kärcher ProT 200 Original Instructions Manual

Dry vacuum cleaners.
Hide thumbs

Advertisement

Zamena filtera za zaštitu motora
 Odglavite i skinite usisnu glavu.
 Izvadite filter za zaštitu motora.
 Umetnite novi filter za zaštitu motora.
 Postavite i pričvrstite usisnu glavu.

Otklanjanje smetnji

OPASNOST
Uređaj pre svih radova na njemu isključite i
izvucite strujni utikač iz utičnice.
Aparat se isključuje za vreme rada
– Aktivirala se toplotna zaštita motora.
 Zamenite flizelinsku filtersku vrećicu.
 Zamenite filter za zaštitu motora.
 Proverite da nema začepljenja u svim
delovima.
Uređaj ponovo uključite nakon što se ohladi
turbina motora, nakon otprilike 30 - 40
minuta.
Usisna tubina ne radi
 Proverite utičnicu i osigurač napajanja.
 Proverite strujni kabl i utikač uređaja.
 Uključite uređaj.
Usisna snaga se smanjuje
 Odstranite začepljenja iz usisnog
nastavka, usisne cevi ili usisnog creva.
 Zamenite flizelinsku filtersku vrećicu.
 Operite košaru glavnog filtera pod
mlazom vode.
 Ispravno postavite i pričvrstite usisnu
glavu.
 Zamenite neispravno usisno crevo.
 Zamenite filter za zaštitu motora.
112
Izlaženje prašine prilikom
 Zamenite flizelinsku filtersku vrećicu.
 Proverite položaj flizelinske filterske
vrećice.
 Ispravno postavite i pričvrstite usisnu
glavu.
 Umetnite neoštećenu košaru glavnog
filtera.
 Pravilno umetnite filter za zaštitu
motora.
Servisna služba
Ako se smetnja ne da otkloniti, servisna
služba mora ispitati uređaj.
U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je
izdala naša nadležna distributivna
organizacija. Eventualne smetnje na
uređaju za vreme trajanja garancije
uklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok
greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju
koji podleže garanciji obratite se sa
potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili
najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.

Pribor i rezervni delovi

– Sme se koristiti samo onaj pribor i oni
rezervni delovi koje dozvoljava
proizvođač. Originalan pribor i originalni
rezervni delovi garantuju za to da
uređaj može raditi sigurno i bez smetnji.
– Pregled najčešće potrebnih rezervnih
delova naći ćete na kraju ovog radnog
uputstva.
– Dodatne informacije o rezervnim
delovima dobićete pod
www.kaercher.com u delu Servis
(Service).
– 3
SR
usisavanja

Garancija

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

T 7/1 classic

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: