Download  Print this page

Accesorii şi Piese De Schimb; Declaraţie De Conformitate Ce Ro - Kärcher ProT 200 Original Instructions Manual

Dry vacuum cleaners.
Hide thumbs

Advertisement

Accesorii şi piese de schimb
– Vor fi utilizate numai accesorii şi piese
de schimb agreate de către producător.
Accesoriile originale şi piesele de
schimb originale constituie o garanţie a
faptului că utilajul va putea fi exploatat în
condiţii de siguranţă şi fără defecţiuni.
– O selecţie a pieselor de schimb utilizate
cel mai de se găseşte la sfârşitul in-
strucţiunilor de utilizare.
– Informaţii suplimentare despre piesele
de schimb găsiţi la www.kaercher.com,
în secţiunea Service.
Declaraţie de conformitate CE
Prin prezenta declarăm că aparatul desem-
nat mai jos corespunde cerinţelor funda-
mentale privind siguranţa în exploatare şi
sănătatea incluse în directivele CE aplica-
bile, datorită conceptului şi a modului de
construcţie pe care se bazează, în varianta
comercializată de noi. În cazul efectuării
unei modificări a aparatului care nu a fost
convenită cu noi, această declaraţie îşi
pierde valabilitatea.
Produs:
Aspirator cu funcţionare us-
cată
Tip:
1.527-xxx
Directive EG respectate:
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE
2011/65/UE
2009/125/CE
Norme armonizate utilizate:
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581
EN 60312: 2013
Norme de aplicare naţionale:
-
Regulamente aplicabile
666/2013
98
5.966-384
Semnatarii acţionează în numele şi prin îm-
puternicirea conducerii societăţii.
CEO
Însărcinat cu elaborarea documentaţiei:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2014/09/01
– 4
RO
Head of Approbation

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

T 7/1 classic

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: