Download  Print this page

Advertisement

Discontinu bedrijf
 Hendel bedrijfsmodus in horizontale po-
sitie brengen.
Instructie: In deze bedrijfsmodus hebben
het reinigingsmiddel-doseerventiel en de
vlotterkast geen functie.
Reinigingsoplossing openen en appa-
raat vullen
 Schoon water en reinigingsmiddel in
een proper reservoir mengen (concen-
tratie volgens de gegevens van het rei-
nigingsmiddel).
Reinigingsmiddel in poedervorm in wa-
ter strooien en roeren.
Waarschuwing
Gevaar voor de gezondheid, beschadi-
gingsgevaar. Alle instructies bij de gebruik-
te reinigingsmiddelen moeten in acht
genomen worden.
Instructie: Warm water (maximum 50 °C)
verhoogt de reinigende werking. Tempera-
tuurvastheid van het te reinigen oppervlak
controleren.
Instructie: Spring ter bescherming van het
milieu zuinig om met reinigingsmiddelen.
Afbeelding
 Reinigingsmiddelreservoir met max. 35
liter reinigingsoplossing vullen.

Bediening

Instructie: Voor de aansluiting van extra
elektrische apparaten is een extra contact-
doos voorhanden.
Apparaat inschakelen
 Steek de netstekker in de contactdoos.
 Schakelaar zuigen indrukken om de
zuigturbine in te schakelen.
 Schakelaar spuiten indrukken om de
reinigingsmiddelpomp in te schakelen.
 Gewenste druk c.q. waterhoeveelheid in-
stellen met waterhoeveelheidsregelklep.
Hoge druk = grote waterhoeveelheid
 Enkel bij continue werking:
Schakelaar afvoerpomp indrukken om
de afvoerpomp in te schakelen.
Voorzichtig
Beschadigingsgevaar. Het te reinigen voor-
werp voor het gebruik van het apparaat op
een onopvallende plaats controleren op
kleurvastheid en waterbestendigheid.
Afbeelding
 Om de reinigingsoplossing op het voor-
werp te sproeien de hendel aan de elle-
boog bedienen.
 Het te reinigen oppervlak in overlap-
pende banen reinigen. Daarbij de spuit-
kop achteruit trekken (niet schuiven).
Enkel bij continue werking:
Vuil water wordt via de aangesloten
slang afgevoerd.
Enkel bij discontinue werking:
Bij een vol vuilwaterreservoir wordt de
zuigstroom door de vlotter onderbroken.
Vuilwaterreservoir leegmaken
Enkel bij discontinue werking:
 Indien het vuilwaterreservoir vol is, de
schakelaar zuigen en de schakelaar
spuiten uitschakelen.
 Deksel verwijderen.
 Vuilwaterreservoir uit het apparaat ne-
men en leegmaken of via de aftapslang
ledigen.

Reinigingsmethoden

Normale verontreiniging
 Reinigingsoplossing in één keer op-
spuiten en afzuigen.
Instructie: Nogmaals nazuigen zonder
spuiten verkort de droogtijd.
– 3
NL
Reinigen
39

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: