Download  Print this page

Connecting To A Wall Socket; Gebruik Op Stroom Van Het Lichtnet - Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Step 1 Preparing the power
supply

Connecting to a wall socket

When you use your camcorder for a long time,
we recommend that you power it from a wall
socket using the AC power adaptor.
(1) Open the DC IN jack cover, and connect the
AC power adaptor to the DC IN jack on your
camcorder with the plug's v mark facing up.
(2) Connect the mains lead to the AC power
adaptor.
(3) Connect the mains lead to a wall socket.
1
Stap 1 Voorbereiden van de
stroomvoorziening
Gebruik op stroom van het
lichtnet
Als u de camcorder geruime tijd achtereen wilt
gebruiken, is het aanbevolen het apparaat op het
lichtnet aan te sluiten via de bijgeleverde
netspanningsadapter.
(1) Open het DC IN aansluitklepje en sluit de bij
uw camcorder geleverde
netspanningsadapter aan op de DC IN
gelijkstroomingang, met het v driehoekje van
de stekker boven.
(2) Sluit het netsnoer aan op de
netspanningsadapter.
(3) Steek de stekker van het netsnoer in het
stopcontact.
2,3
19

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: