Download  Print this page

Adjusting The Exposure Manually; Handmatig Instellen Van De Belichting - Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Adjusting the
exposure manually
You can manually adjust and set the exposure.
Adjust the exposure manually in the following
cases:
– The subject is backlit
– Bright subject and dark background
– To record dark pictures (e.g. night scenes)
faithfully
(1) In CAMERA mode, press EXPOSURE.
The exposure indicator appears on the screen.
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to adjust the
brightness.
To return to the automatic exposure
mode
Press EXPOSURE.
Note
When you adjust the exposure manually, the
following functions do not work:
– BACK LIGHT
– Colour Slow Shutter
Your camcorder automatically returns to the
automatic exposure mode:
– if you change the PROGRAM AE mode
– if you slide NIGHTSHOT to ON
60
Handmatig instellen
van de belichting
U kunt de belichting met de hand instellen.
Onder de volgende omstandigheden kunt u
betere opnamen verkrijgen door de belichting
met de hand bij te stellen.
– Bij tegenlicht, dus met een erg heldere
achtergrond
– Als het onderwerp juist erg helder is en de
achtergrond donker
– Als u een donkere sfeer (bijv. nachtscènes)
natuurgetrouw wilt vastleggen.
(1) Druk in de CAMERA stand op de EXPOSURE
toets.
De belichtingsinstelbalk verschijnt op het
scherm.
(2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om
de helderheid naar wens in te stellen.
1
EXPOSURE
2
Terugkeren naar de automatische
belichtingsregeling
Druk op de EXPOSURE toets.
Opmerking
Bij het handmatig instellen van de belichting zal
de volgende functie niet werken:
– BACK LIGHT
– Colour Slow Shutter
Uw camcorder keert automatisch terug naar
de automatische belichtingsregeling:
– als u een ander PROGRAM AE
belichtingsprogramma kiest
– als u de NIGHTSHOT schakelaar op ON zet.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: