Download  Print this page

Inserting A Scene From A Vcr - Insert Editing; Een Scène Invoegen Vanaf Een Videorecorder - Invoegmontage - Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Inserting a scene from
a VCR – Insert Editing
You can insert a new scene from a VCR onto
your originally recorded tape using the i.LINK
cable (DV connecting cable) (optional) by
specifying the insert start and end points.
Use the Remote Commander for this operation.
Connections are the same as in "Recording from
video" on page 104. Insert a cassette containing
the desired scene to insert into the VCR.
This function is not available when the i.LINK
cable (DV connecting cable) is not used.
[A]: A tape that contains the scene to be inserted
[B]: A tape before editing
[C]: A tape after editing
106
[A]
[B]
[C]
Een scène invoegen
vanaf een videorecorder
– Invoegmontage
Met behulp van de i.LINK kabel (DV-kabel) (los
verkrijgbaar) kunt u een nieuwe scène vanaf een
videorecorder invoegen op een reeds eerder
opgenomen cassette door het begin- en eindpunt
op te geven.
Voor deze functie gebruikt u de afstandsbediening.
De aansluitingen zijn dezelfde als onder
"Opnemen vanaf video" op pagina 104. Plaats de
cassette met de scène die u wilt invoegen in de
videorecorder.
Deze functie is niet beschikbaar wanneer de
i.LINK kabel (DV-kabel) niet wordt gebruikt.
[a]
[b]
[c]
[A]: Videoband met de scène die u wilt inlassen
[B]: Videoband vóór montage
[C]: Videoband na montage

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: