Download  Print this page

Waarschuwingsaanduidingen En Mededelingen - Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Nederlands

Waarschuwingsaanduidingen en mededelingen

Wanneer er aanduidingen en meldingen verschijnen op het scherm, controleer dan het volgende:
Zie voor nadere bijzonderheden de bladzijden die tussen haakjes "(
Waarschuwingsindicators
Het batterijpak is (bijna) leeg
Langzaam knipperend:
– Het batterijpak begint leeg te
raken. (p. 15)
Afhankelijk van de toestand van
het batterijpak of de
gebruiksomstandigheden kan de
batterij-leeg aanduiding wel eens
gaan knipperen als er nog zo'n 5 à
10 minuten aan gebruiksduur over
is.
Snel knipperend:
– De batterij is helemaal leeg.
Bandwaarschuwingsindicator
Langzaam knipperend:
– Het einde van de
cassetteband komt in zicht.
– Er is geen cassette in de
camcorder aanwezig.*
– Het wispreventienokje van de
cassette is uitgeschoven (een
rood vlakje is zichtbaar).*
(p. 24)
Snel knipperend:
– Het einde van de band is
bereikt.*
* Er klinkt een wijsje of een pieptoon.
* * Deze indicator verschijnt alleen in de beeldzoeker.
)" staan vermeld.
Zelfdiagnose-aanduiding
(p. 144)
C:21:00
Er is vocht in de camcorder
gecondenseerd.*
Snel knipperend:
– Verwijder de cassette, schakel
uw camcorder uit en laat deze
ongeveer een uur lang
ongebruikt staan, met de
cassettehouder open. (p. 154)
Neem de cassette uit de
camcorder a.u.b.*
Langzaam knipperend:
– Het wispreventienokje van de
cassette is uitgeschoven (een
rood vlakje is zichtbaar). (p. 24)
Snel knipperend:
– Er is vocht in de camcorder
gecondenseerd. (p. 154)
– Het einde van de band is
bereikt.
– De zelfdiagnosefunctie is in
werking getreden. (p. 144)
Band/batterijpak-
waarschuwingsindicator**
Langzaam knipperend:
– Het batterijpak begint leeg te
raken.
– Het einde van de cassetteband
komt in zicht.
Snel knipperend:
– Het batterijpak is helemaal
leeg.
– Het einde van de band is
bereikt.*
145

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: