Download  Print this page

Editing; Dubbing A Tape; Montage; Kopiëren Van Video-opnamen - Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

— Editing —

Dubbing a tape

Using the A/V connecting cable
Connect your camcorder to the VCR using the
A/V connecting cable supplied with your
camcorder.
You can record and edit a picture with the
connected VCR by using your camcorder as a
player.
Set DISPLAY to LCD in
(The default setting is set to LCD).
If you do not make the indicators disappear, they
are recorded on tapes.
Make the indicators disappear by pressing the
following buttons:
– DISPLAY on your camcorder
– DISPLAY on the Remote Commander
– DATA CODE/SEARCH MODE on the Remote
Commander
(1)Insert a blank tape (or a tape you want to
record over) into the VCR, and insert the
recorded tape into your camcorder.
(2)Set the input selector on the VCR to LINE.
Refer to the operating instructions of your
VCR for more information.
(3)Set the POWER switch to VCR on your
camcorder.
(4) Play back the recorded tape on your
camcorder.
(5)Start recording on the VCR.
Refer to the operating instructions of your
VCR for more information.
A/V connecting cable (supplied)/
A/V-verbindingskabel (meegeleverd)
: Signal flow/
Signaalstroom
in the menu settings
S VIDEO OUT
A / V OUT
— Montage —
Kopiëren van video-opnamen
Met behulp van het audio/video-
aansluitsnoer
Voor het overnemen van video-opnamen kunt u
de camcorder aansluiten op een videorecorder
met het bij uw camcorder geleverde audio/
video-aansluitsnoer.
Met de aangesloten videorecorder kunt u
beelden overnemen van uw camcorder, door die
voor weergave te gebruiken.
Zet het onderdeel DISPLAY op "LCD" onder
in het instelmenu. (De oorspronkelijke instelling
is "LCD".)
Wanneer u de aanduidingen niet laat
verdwijnen, worden ze opgenomen op cassette.
Doe de aanduidingen verdwijnen door op de
volgende knoppen te drukken:
– DISPLAY op uw camcorder
– DISPLAY op de afstandsbediening
– DATA CODE/SEARCH MODE op de
afstandsbediening
(1)Plaats een nieuwe (of een voor opnemen
geschikte) videocassette in de videorecorder
die u voor opnemen gebruikt en plaats uw
opgenomen cassette in de camcorder.
(2)Zet de ingangskeuzeschakelaar van uw
videorecorder in de LINE stand. Zie voor
nadere bijzonderheden de gebruiksaanwijzing
van uw videorecorder.
(3)Zet de POWER schakelaar van uw camcorder
op VCR.
(4)Start het afspelen van de cassette met
opnamen op uw camcorder.
(5)Start de opname op de andere videorecorder.
Zie voor nadere bijzonderheden de
gebruiksaanwijzing van uw videorecorder.
Yellow/Geel
White/Wit
IN
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
Red/
Rood
87

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: