Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 27

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Recording a picture
Adjusting the LCD screen
The LCD panel moves about 90 degrees to the
viewfinder side and about 180 degrees to the lens
side.
If you turn the LCD panel over so that it faces the
other way, the
indicator appears on the screen
(Mirror mode).
When closing the LCD panel, set it vertically
until it clicks, and swing it into the camcorder
body.
Note
When using the LCD screen except in the mirror
mode, the viewfinder automatically turns off.
When you use the LCD screen outdoors in
direct sunlight
The LCD screen may be difficult to see. If this
happens, we recommend that you record with
the viewfinder.
When you adjust angles of the LCD panel
Be sure to open the LCD panel up to 90 degrees.
Picture in the mirror mode
The picture on the LCD screen is a mirror-image.
However, the picture will be normal when
recorded.
During recording in the mirror mode
You cannot operate the ZERO SET MEMORY on
the Remote Commander.
Indicators in the mirror mode
The STBY indicator appears as Xz and REC as
z. Some of other indicators appear mirror-
reversed and others are not displayed.
Video-opnamen maken
Het LCD scherm is horizontaal tot ongeveer 90°
uit te klappen en verticaal ongeveer 180°
draaibaar naar de lens toe.
Wanneer u het LCD scherm zo omklapt dat het
naar de voorkant van de camcorder wijst,
verschijnt er op het scherm een indicator in de
vorm van een hoofdje
indicator).
180°
90°
Om het LCD scherm te sluiten, kantelt u het eerst
terug in de verticale stand tot het klikt en dan
klapt u het dicht, tegen de camcorder aan.
Opmerking
Bij gebruik van het LCD scherm in gewone stand,
dus niet in de spiegelstand, wordt de
beeldzoeker automatisch uitgeschakeld.
Als u het LCD scherm buitenshuis in de volle
zon gebruikt
In de zon kan de weergave op het LCD-scherm
wel eens flets en onduidelijk zijn. In dat geval is
het aanbevolen in plaats van het LCD-scherm de
gewone beeldzoeker te gebruiken.
Het LCD-scherm instellen
Open het LCD-scherm in een hoek van 90 graden.
Beeldweergave in de spiegelstand
Het beeld op het LCD scherm verschijnt in de
spiegelstand ook werkelijk in spiegelbeeld, met
links en rechts verwisseld. De opgenomen
beelden zijn echter wel normaal, dus niet in
spiegelbeeld.
Bij opnemen in de spiegelstand
ZERO SET MEMORY op de afstandsbediening
werkt niet.
Aanduidingen in de spiegelstand
De STBY indicator verschijnt als Xz en REC als
z. Sommige andere indicatoren verschijnen in
omgekeerde spiegelstand en andere helemaal
niet.
Instellen van het LCD scherm
(de spiegelstand-
27

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: