Download  Print this page

Making Your Own Titles; Eigen Titelbeelden Samenstellen - Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Making your own
titles
You can make up to two titles and store them in
your camcorder. Each title can have up to 20
characters.
(1) In CAMERA or VCR mode, press TITLE.
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
then press the dial.
(3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the
first line (CUSTOM1 SET) or second line
(CUSTOM2 SET), then press the dial.
(4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the
column of the desired character, then press
the dial.
(5) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the
desired character, then press the dial.
(6) Repeat steps 4 and 5 until you have selected
all characters and completed the title.
(7) To finish making your own titles, turn the
SEL/PUSH EXEC dial to select [SET], then
press the dial. The title is stored in memory.
(8) Press TITLE to make the title menu disappear.
1
T I TLE
P R E S E T T I T L E
H E L L O !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
[ T I T L E ] : E ND
70
Eigen titelbeelden
samenstellen
U kunt twee zelfgemaakte titels in het geheugen
van de camcorder vastleggen. Elk van uw titels
kan uit maximaal 20 lettertekens bestaan.
(1) Druk in de CAMERA of VCR stand op de
,
(2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om
(4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om
(5) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om
(6) Herhaal de stappen 4 en 5 tot u uw titel
(7) Om de titelsamenstelling af te ronden, draait
(8) Druk op de TITLE toets om het titelmenu te
2
T I T L E S E T
CU S T OM 1 S E T
CU S T OM 2 S E T
[ T I T L E ] : E ND
3
T I T L E S E T
CU S T OM 1 S E T
CU S T OM 2 S E T
R E T URN
[ T I T L E ] : E ND
4
T I T L E S E T
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A B CD E
1 2 3 4 5
F GH I J
6 7 8 9 0
K L MNO
À È Ì Ò Ù
6
PQR S T
Á É Í Ó Ú
U VWX Y
Â Ê Î ÆŒ
Ã Õ Ñ ç ß
Z& ? !
' . , / –
Ä Ï Ö Ü Å
[ T I T L E ] : E ND
T I T L E S E T
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A B CD E
1 2 3 4 5
F GH I J
6 7 8 9 0
K L MNO
À È Ì Ò Ù
PQR S T
Á É Í Ó Ú
U VWX Y
Â Ê Î ÆŒ
Ã Õ Ñ ç ß
Z& ? !
' . , / –
Ä Ï Ö Ü Å
[ T I T L E ] : E ND
TITLE toets.
in te stellen op het onderdeel
regelknop in.
de eerste zelfgemaakte titel (CUSTOM1 SET) of
de tweede zelfgemaakte titel (CUSTOM2 SET)
te kiezen, en druk de regelknop in.
in te stellen op de kolom waarin het gewenste
letterteken staat en druk de regelknop in.
in te stellen op het gewenste letterteken en
druk de regelknop in.
geheel naar wens hebt samengesteld.
u de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te
stellen op [SET] en dan legt u de titel vast met
een laatste druk op de regelknop.
laten verdwijnen.
P 1
$ F ¥ DM £
¿ i ø " :
[
]
C
[ cP 2 ]
[ S E T ]
P 1
$ F ¥ DM £
¿ i ø " :
[
]
C
[ cP 2 ]
[ S E T ]
en druk de
T I T L E S E T
CU S T OM 1 S E T
CU S T OM 2 S E T
R E T URN
[ T I T L E ] : E ND
T I T L E S E T
P 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A B CD E
1 2 3 4 5
$ F ¥ DM £
¿ i ø " :
F GH I J
6 7 8 9 0
[
]
K L MNO
À È Ì Ò Ù
C
[ cP 2 ]
PQR S T
Á É Í Ó Ú
U VWX Y
[ S E T ]
Â Ê Î ÆŒ
Ã Õ Ñ ç ß
Z& ? !
' . , / –
Ä Ï Ö Ü Å
[ T I T L E ] : E ND
T I T L E S E T
P 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A B CD E
1 2 3 4 5
$ F ¥ DM £
¿ i ø " :
F GH I J
6 7 8 9 0
[
C
]
K L MNO
À È Ì Ò Ù
[ cP 2 ]
PQR S T
Á É Í Ó Ú
[ S E T ]
U VWX Y
Â Ê Î ÆŒ
Ã Õ Ñ ç ß
Z& ? !
' . , / –
Ä Ï Ö Ü Å
[ T I T L E ] : E ND
T I T L E S E T
P 1
S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A B CD E
1 2 3 4 5
$ F ¥ DM £
¿ i ø " :
F GH I J
6 7 8 9 0
[
]
K L MNO
À È Ì Ò Ù
C
[ cP 2 ]
PQR S T
Á É Í Ó Ú
[ S E T ]
U VWX Y
Â Ê Î ÆŒ
Ã Õ Ñ ç ß
Z& ? !
' . , / –
Ä Ï Ö Ü Å
[ T I T L E ] : E ND

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: