Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 130

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Wijzigen van de oorspronkelijke menu-instellingen
Pictogram/item
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
REC LAMP
VIDEO EDIT
Als de camcorder langer dan 5 minuten geen stroom krijgt
De items AUDIO MIX, COMMANDER en HiFi SOUND keren terug naar de standaardinstelling.
De andere menu-instellingen blijven ook zonder batterijpak in het geheugen opgeslagen.
Close-up opname
Als het onderdeel REC LAMP op ON staat, kan het rode camera-opnamelampje voor op de camcorder
weerkaatsen op een dichtbijzijnd onderwerp. In dat geval is het aanbevolen het onderdeel REC LAMP
op OFF te zetten.
130
Stand
Betekenis
——
Om de klok gelijk te zetten op de plaatselijke tijd.
Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om het
zonetijdverschil in te stellen. De klok verspringt dan
met het ingestelde tijdverschil. Door instellen op 0
verkrijgt u weer de oorspronkelijk ingestelde tijd.
z MELODY
Om een wijsje te horen wanneer u begint of stopt met
opnemen of wanneer er iets vreemds aan de hand is
met uw camcorder.
NORMAL
Om bij de bediening een pieptoon te horen in plaats
van het wijsje.
Om bij de bediening geen geluid te horen, geen
OFF
pieptoon en geen wijsje.
Om de bij uw camcorder geleverde afstandsbediening
z ON
in te schakelen.
OFF
Voor annuleren van de afstandsbediening om fouten
door gelijktijdig gebruik van een andere
videorecorder-afstandsbediening te voorkomen.
Voor weergave van beelden op het LCD-scherm en in
z LCD
de zoeker.
V-OUT/LCD
Om alle beelden zowel op het TV-scherm als op het
LCD-scherm en in de zoeker weer te geven.
Om bij opnemen het camera-opnamelampje voor op
z ON
de camcorder te laten oplichten.
Om het voorste camera-opnamelampje uit te
OFF
schakelen zodat uw onderwerp niet kan zien of er
wordt opgenomen of niet.
Om programma's te maken en videomontagefuncties
——
uit te voeren. (p. 91)
POWER
schakelaar
CAMERA
VCR
CAMERA
VCR
CAMERA
VCR
CAMERA
CAMERA
VCR

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: