Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 160

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Maintenance information and
precautions
Battery pack
•Use only the specified charger or video
equipment for the charging function.
•To prevent an accidental short circuit, do not
allow metal objects to come into contact with
the battery terminals.
•Keep the battery pack away from fire.
•Never expose the battery pack to temperatures
above 60 °C (140 °F), such as in a car parked in
the sun or under direct sunlight.
•Keep the battery pack dry.
•Do not expose the battery pack to any
mechanical shock.
•Do not disassemble nor modify the battery
pack.
•Attach the battery pack to the video equipment
securely.
•Charging while some capacity remains does not
affect the original battery capacity.
Note on dry batteries
To avoid possible damage from battery leakage
or corrosion, observe the following:
– Be sure to insert the batteries with the + –
polarities matched to the + – marks.
– Dry batteries are not rechargeable.
– Do not use a combination of new and old
batteries.
– Do not use different types of batteries.
– Current drains from batteries when you are not
using them for a long time.
– Do not use leaking batteries.
If batteries are leaking
•Wipe off the liquid in the battery compartment
carefully before replacing the batteries.
•If you touch the liquid, wash it off with water.
•If the liquid get into your eyes, wash your eyes
with a lot of water and then consult a doctor.
If any problem occurs, unplug your camcorder
and contact your nearest Sony dealer.
160
Onderhoud en
voorzorgsmaatregelen
Batterijpak
•Gebruik voor het opladen uitsluitend de
voorgeschreven batterijlader of bijpassende
videoapparatuur met oplaadfunctie.
•Om kortsluiting te voorkomen, dient u te
zorgen dat er geen metalen voorwerpen tegen
de aansluitcontacten aan komen.
•Houd batterijpakken altijd uit de buurt van
open vuur.
•Stel batterijpakken niet bloot aan temperaturen
boven 60°, zoals in een auto die in de zon
geparkeerd staat.
•Houd uw batterijpakken zorgvuldig droog.
•Laat uw batterijpakken niet vallen en bescherm
ze tegen mechanische trillingen en schokken.
•Probeer nooit een batterijpak open te maken of
voor andere doeleinden aan te passen.
•Bevestig het batterijpak stevig aan uw
camcorder of video-apparatuur.
•U kunt het batterijpak gerust gaan opladen als
er nog wat spanning resteert; dit zal de
capaciteit en gebruiksduur niet nadelig
beïnvloeden.
Opmerking bij droge batterijen
Om eventuele schade door batterijlekkage en/of
corrosie te voorkomen, dient u de volgende
punten in acht te nemen:
– Let op dat de batterijen met de + en – polen in
de juiste richting in de batterijhouder liggen.
– Gewone staafbatterijen zijn niet oplaadbaar;
probeer het niet uit.
– Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door
elkaar.
– Gebruik geen batterijen van verschillende typen
door elkaar.
– Houd er rekening mee dat de batterijen
geleidelijk hun lading zullen verliezen, ook al
gebruikt u ze niet.
– Een batterij die lekt, mag u niet meer gebruiken.
Als er een batterij heeft gelekt
•Veeg de batterijhouder goed schoon, zodat er
geen batterijvloeistof in achterblijft, alvorens
nieuwe batterijen in de houder te plaatsen.
•Als u in aanraking komt met de
batterijvloeistof, wast u deze dan snel met
water af.
•Mocht er batterijvloeistof in uw ogen komen,
was ze dan onmiddellijk uit met ruim water en
raadpleeg zo spoedig mogelijk een arts.
Mocht u problemen hebben met de apparatuur,
schakel de camcorder dan uit, trek de stekker uit
het stopcontact en neem contact op met uw
dichtstbijzijnde Sony handelaar.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: