Download  Print this page

Superimposing A Title; Een Titelbeeld Opnemen - Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Superimposing a title

You can select one of eight preset titles and two
custom titles (p. 70). You can also select the
language, colour, size and position of titles.
(1) In CAMERA mode, press TITLE to display
the title menu.
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
then press the dial.
(3) Select the desired title in the menu settings,
then press the SEL/PUSH EXEC dial. The
titles are displayed in the language you
selected.
(4) Change the colour, size, or position, if
necessary.
1 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
the colour, size, or position, then press the
dial. The item appears.
2 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
the desired item, then press the dial.
3 Repeat steps 1 and 2 until the title is laid
out as desired.
(5) Press the SEL/PUSH EXEC dial again to
complete the setting.
(6) Press START/STOP to start recording.
(7) When you want to stop recording the title,
press TITLE.
68
,
1
T I TLE
2
P R E S E T T I T L E
H E L L O !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
[ T I T L E ] : E ND
3
P R E S E T T I T L E
H E L L O !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
R E T URN
[ T I T L E ] : E ND
4
S I Z E
SMA L L
S I Z E
L A RGE
VACATION
Een titelbeeld
opnemen
U kunt kiezen uit 8 vast ingebouwde titels en 2
zelf te maken titelbeelden (p. 70). Tevens kunt u
via het instelmenu de taal, de kleur, het formaat
en de plaats in beeld voor uw titel bepalen.
(1) Druk in de CAMERA stand op TITLE om het
titelmenu te laten verschijnen.
(2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om
in te stellen op het menu-onderdeel
druk de regelknop in.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om
de gewenste titel te kiezen en druk de
regelknop in.
De titels verschijnen in de gekozen taal.
(4) Nu kunt u desgewenst de kleur (COLOUR),
het formaat (SIZE) of de plaats in beeld
(POSITION) voor uw titel aanpassen.
1 Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om in te stellen op de kleur, het formaat of
de plaats in beeld en druk de regelknop in.
De mogelijkheden voor het gekozen
onderdeel verschijnen in beeld.
2 Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop
om het gekozen onderdeel naar wens in te
stellen en druk de regelknop in.
3 Herhaal deze stappen 1 en 2 totdat uw
titelbeeld geheel naar wens is ingesteld.
(5) Druk tenslotte nog eens op de SEL/PUSH
EXEC regelknop om de titelkeuze af te
ronden.
(6) Druk op de START/STOP toets om het
titelbeeld op te nemen.
(7) Wanneer u de titel weer uit beeld wilt laten
verdwijnen, drukt u op de TITLE toets.
P R E S E T T I T L E
H E L L O !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
[ T I T L E ] : E ND
P R E S E T T I T L E
H E L L O !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
R E T URN
[ T I T L E ] : E ND
T I T L E
VACATION
[ T I T L E ] : E ND
T I T L E
VACATION
[ T I T L E ] : E ND
en

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: