Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 24

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Step 3 Inserting a cassette
Notes
•Do not press the cassette compartment down.
Doing so may cause a malfunction.
•Your camcorder records pictures in the Digital8
system.
• The recording time when you use your
camcorder is half of the indicated time on Hi8
/Digital8
in the menu settings, the recording time is 3/4
of the indicated time on Hi8
tape.
•If you use standard 8 mm
play back the tape on this camcorder. Mosaic
noise may appear when you play back standard
8 mm
tape on other camcorders (including
other DCR-TRV141E).
•The cassette compartment may not be closed
when you press any part of the cassette
compartment other than the
•Do not pick up your camcorder by the lid of the
cassette compartment.
To prevent accidental erasure
Slide the write-protect tab on the cassette to
expose the red mark.
24
tape. If you select the LP mode
/Digital8
tape, be sure to
mark.
Stap 3 Inleggen van een
videocassette
Opmerkingen
• Druk de cassettehouder niet met de hand
omlaag. Hierdoor zou u het apparaat kunnen
beschadigen.
• Deze camcorder neemt beelden op met het
Digital8
system.
• De opnametijd bij gebruik van uw
videorecorder bedraagt de helft van de tijd die
vermeld staat op een Hi8
cassette. Wanneer u de LP stand kiest in het
instelmenu, bedraagt de opnameduur 3/4 van
de duur die vermeld staat op de Hi8
Digital8
cassette.
• Wanneer u een standard 8 mm
gebruikt, moet u die afspelen met deze
camcorder. Wanneer u een standard 8 mm
cassette afspeelt met andere camcorders
(ook een andere DCR-TRV141E), kan er
mozaïekruis optreden.
• De cassettehouder kan niet dicht gaan wanneer
u op een ander punt van de cassettehouder dan
het
teken drukt.
• Til de camcorder nooit aan het deksel van de
cassettehouder op.
Voorkomen van per ongeluk wissen
Schuif het wispreventienokje van de
videocassette opzij, zodat het rode vlakje
zichtbaar wordt.
/Digital8
/
cassette

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: