Download  Print this page

Advanced Recording Operations; Recording A Still Image On A Tape - Tape Photo Recording; Uitgebreide Opnamefuncties; Stilstaande Beelden Op De Band Opnemen - Foto-bandopname - Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

— Advanced Recording Operations —
Recording a still image on a
tape – Tape Photo recording
You can record a still image like a photograph.
This mode is useful when you want to record an
image such as a photograph.
You can record about 510 images in the SP mode
and about 765 images in the LP mode on a tape
which can record for 60 minutes in the SP mode.
(1) In the standby mode, keep pressing PHOTO
lightly until a still image appears. The
CAPTURE indicator appears. Recording does
not start yet.
To change the still image, release PHOTO,
select a still image again, and then press and
hold PHOTO lightly.
(2) Press PHOTO deeper.
The still image on the screen is recorded for
about 7 seconds. The sound during those
7 seconds is also recorded.
The still image is displayed on the screen until
recording is completed.
PHOTO
— Uitgebreide opnamefuncties —
Stilstaande beelden op de band
opnemen – Foto-bandopname
U kunt een stilstaand beeld opnemen als een
foto. Deze stand is handig om bijvoorbeeld een
foto op te nemen.
Op een 60-minuten videocassette kunt u met de
SP snelheid ongeveer 510 stilstaande beelden
opnemen en met de LP snelheid ongeveer 765
beelden.
(1) Houd in de pauzestand de PHOTO toets licht
ingedrukt tot er een stilstaand beeld
verschijnt. De aanduiding CAPTURE
verschijnt. Het opnemen begint nog niet.
Desgewenst kunt u nu een ander stilstaand
beeld kiezen door de PHOTO toets los te
laten, een ander beeld te kiezen en dan de
PHOTO toets opnieuw licht ingedrukt te
houden.
(2) Druk nu de PHOTO toets steviger in.
Het stilstaand beeld dat u op het scherm ziet
wordt nu ongeveer 7 seconden lang
opgenomen. Gedurende deze 7 seconden
loopt de geluidsopname gewoon door.
Alleen het opgenomen stilstaande beeld
verschijnt op het scherm tot de foto-opname is
afgelopen.
1
PHOTO
2
PHOTO
CAPTURE
•••••••
45

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: