Download  Print this page

Recording - Basics; Recording A Picture; Opnemen - Basisbediening; Video-opnamen Maken - Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

— Recording – Basics —

Recording a picture

Your camcorder automatically focuses for you.
(1) Remove the lens cap by pressing both knobs
on its sides and attach the lens cap to the grip
strap.
(2) Install the power source and insert a cassette.
See "Step 1" to "Step 3" for more information
(p. 14 to 24).
(3) Set the POWER switch to CAMERA while
pressing the small green button. Your
camcorder is set to the standby mode.
(4) Open the LCD panel while pressing OPEN.
The viewfinder automatically turns off.
(5) Press START/STOP. Your camcorder starts
recording. The REC indicator appears. The
camera recording lamp located on the front of
your camcorder lights up. To stop recording,
press START/STOP again.
The recording lamp lights up in the
viewfinder when you record with the
viewfinder.
1
Camera recording lamp/
Camera-opnamelampje
Microphone (R)/
Microfoon (R)
4
Microphone (L)/
Microfoon (L)
— Opnemen – basisbediening —

Video-opnamen maken

Uw camcorder zal vanzelf op uw onderwerp
scherpstellen.
(1) Verwijder de lensdop door de klemmetjes aan
weerszijden in te drukken en maak de
lensdop aan de handgreepband vast.
(2) Sluit een stroombron aan en plaats een
videocassette. Zie voor nadere aanwijzingen
"Stap 1" tot "Stap 3" (op p. 14 tot 24).
(3) Druk het kleine groene knopje op de POWER
schakelaar in en schuif de schakelaar in de
"CAMERA" stand. Uw camcorder wordt in
de wachtstand gezet.
(4) Houd de OPEN toets ingedrukt en klap het
LCD scherm open. De beeldzoeker wordt
automatisch uitgeschakeld.
(5) Druk op START/STOP. De camcorder begint
dan met opnemen. De REC indicator licht op.
Het camera-opnamelampje voor op de
camcorder gaat branden. Om te stoppen met
opnemen drukt u nogmaals op START/STOP.
Wanneer u opneemt met de zoeker
ingeschakeld, gaat in het zoekerbeeld het
opnamelampje branden.
5
2
3
40min
REC 0:00:01
25

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: