Download  Print this page

Dubbing Only Desired Scenes - Digital Program Editing; Alleen Bepaalde Scènes Kopiëren - Digitale Programmamontage - Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Dubbing only desired
scenes
– Digital program editing
You can duplicate selected scenes (programmes)
for editing onto a tape without operating the
VCR.
Scenes can be selected by frame. You can set up
to 20 programmes.
Unwanted scene/
Ongewenste scène
Before operating the Digital program
editing function
Step 1 Connecting the VCR (p. 91).
Step 2 Setting the VCR for operation (p. 92 to
98).
Step 3 Adjusting the synchronisation of the
VCR (p. 99).
When you dub using the same VCR again, you
can skip steps 2 and 3.
Using the Digital program editing
function
Operation 1 Making the programme (p. 101).
Operation 2 Performing Digital program
editing (Dubbing a tape) (p. 103).
Step 1: Connecting the VCR
You can connect both the A/V connecting cable
and the i.LINK cable (DV connecting cable).
When you use the A/V connecting cable, connect
the devices as illustrated in page 87. When you
use the i.LINK cable (DV connecting cable),
connect the devices as illustrated in page 89.
Alleen bepaalde scènes
kopiëren – Digitale
programmamontage
U kunt geselecteerde scènes (programma's)
kopiëren en monteren op een videoband zonder
de videorecorder te bedienen.
U kunt de scènes beeldgewijs kiezen. U kunt
maximum 20 programma's opgeven.
Unwanted scene/
Ongewenste scène
Switch the order/
Volgorde wijzigen
Voor u de digitale
programmamontage uitvoert
Stap 1 De videorecorder aansluiten (p. 91).
Stap 2 Maak de videorecorder gebruiksklaar
Stap 3 Regel de synchronisatie van de
Wanneer u voor het kopiëren dezelfde
videorecorder opnieuw gebruikt, mag u stap 2 en
3 overslaan.
Gebruik van de digitale
programmamontage
Operatie 1
Operatie 2 Digitale programmamontage
U kunt een A/V-kabel of een i.LINK-kabel (DV-
aansluitkabel) gebruiken.
Wanneer u gebruik maakt van de A/V kabel,
sluit u de apparaten aan zoals afgebeeld op
pagina 87. Wanneer u gebruik maakt van de
i.LINK kabel (DV kabel), sluit u de apparaten aan
zoals afgebeeld op pagina 89.
(p. 92 tot 98).
videorecorder (p. 99).
Het programma samenstellen
(p. 101).
(overkopiëren) (p. 103).
Stap 1: De videorecorder aansluiten
91

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: