Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 119

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Viewing images using your computer
– USB Streaming (Windows users only)
If any trouble occurs
Close all running applications, then restart it.
Carry out the following operations after
quitting the application:
– disconnect the USB cable
– turn on/off the power
Seeing the on-line help (operation
manual) of "PIXELA ImageMixer
Ver.1.0 for Sony"
"PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony" is
provided with on-line help (operation manual).
(1) Click
button located in the upper-right
corner of the screen.
The ImageMixer's Manual screen appears.
(2) You can access the desired topics from the
contents.
To close the on-line help
Click
located in the upper right corner of the
"ImageMixer's Manual" screen.
If you have any questions about "PIXELA
ImageMixer Ver.1.0 for Sony"
ImageMixer Ver.1.0 for Sony is a trademark of
PIXELA corporation. Refer to the information
web site at: "http://www.imagemixer.com".
Notes on using your computer
Communications with your computer
Communications between your camcorder and
your computer may not recover after recovering
from Suspend, Resume, or Sleep.
Beelden bekijken met uw computer
– USB Streaming (alleen Windows gebruikers)
Bij problemen
Sluit alle geopende toepassingen en herstart.
Verricht de volgende handelingen nadat u de
toepassing hebt gesloten:
– koppel de USB kabel los
– zet het toestel aan/af.
Raadpleeg de on-line help
(gebruiksaanwijzing) van
"PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for
Sony"
"PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony" wordt
geleverd met on-line help (gebruiksaanwijzing).
(1) Klik op de
knop in de rechter bovenhoek
van het scherm.
Het ImageMixer's Manual scherm verschijnt.
(2) U kan het gewenste onderwerp opvragen via
de inhoud.
On-line help sluiten
Klik op
in de rechter bovenhoek van het
"ImageMixer's Manual" scherm.
Indien u vragen hebt over "PIXELA
ImageMixer Ver.1.0 for Sony"
ImageMixer Ver.1.0 for Sony is een handelsmerk
van PIXELA corporation. Raadpleeg de
informatiewebsite:
"http://www.imagemixer.com".
Opmerkingen bij het gebruik
van uw computer
Communicatie met uw computer
De communicatie tussen uw camcorder en
computer kan mogelijk niet worden hervat na de
functies Suspend, Resume of Sleep.
119

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: