Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 42

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Playing back a tape
To view the picture at double speed
Press ×2 on the Remote Commander during
playback. For double speed playback in the
reverse direction, press
Remote Commander. To resume normal
playback, press N.
To view the picture frame-by-frame
Press C on the Remote Commander in the
playback pause mode. For frame-by-frame
playback in the reverse direction, press c. To
resume normal playback, press N.
To search the last scene recorded
(END SEARCH)
Press END SEARCH in the stop mode. The last 5
seconds of the recorded section are played back
and the playback stops.
In the various playback modes
•Sound is muted.
•The previous recording may appear as a mosaic
image when playing back.
When the playback pause mode lasts for 3
minutes
Your camcorder automatically enters to the stop
mode. To resume playback, press N.
Note on the slow playback mode
The slow playback can be performed smoothly
on your camcorder; however, this function does
not work for an output image from the DV IN/
OUT jack.
42
, then press ×2 on the
Afspelen van een videocassette
Weergave met dubbele snelheid
Druk tijdens weergave op de ×2 toets van de
afstandsbediening. Voor versnelde weergave in
terugwaartse richting drukt u eerst op de
omkeertoets en dan op de ×2 toets van de
afstandsbediening. Om de normale weergave te
hervatten, drukt u op de N weergavetoets.
Beeld-voor-beeld weergave
Zet het beeld stil en druk in deze
weergavepauzestand op de C toets van de
afstandsbediening. Voor beeld-voor-beeld
weergave in terugwaartse richting drukt u op de
c toets. Om de normale weergave te hervatten,
drukt u op de N weergavetoets.
Het eind van de laatst opgenomen
scéne opzoeken (END SEARCH
eindzoekfunctie)
Druk in de stopstand op de END SEARCH toets.
De laatste 5 seconden van de video-opnamen
worden weergegeven en dan stopt de band.
Bij de speciale afspeelfuncties
•Het geluid zal bij deze afspeelfuncties gedempt
zijn.
•Bij gebruik van de speciale afspeelfuncties kan
de vorige scène wel eens als mozaïekbeeld
zichtbaar zijn.
Na meer dan 3 minuten in de
weergavepauzestand
De camcorder zal automatisch terugschakelen
naar de stopstand. Om de weergave te hervatten,
drukt u op N.
Opmerking over de vertraagde weergave
Alle opgenomen beelden kunnen op deze
camcorder zelf vertraagd worden weergegeven;
dit geldt echter niet bij weergave van een
videosignaal via de DV IN/OUT
uitgangsaansluiting.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: