Download  Print this page

Quick Reference; Identifying The Parts And Controls; Compleet Overzicht; Plaats En Functie Van De Bedieningsorganen - Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

— Quick Reference —
Identifying the parts
and controls
Camcorder
1
2
3
4
5
6
1 Eyecup
2 Viewfinder lens adjustment lever (p. 30)
3 V BATT release lever (p. 14)
4
USB jack (p. 112)
5 OPEN button (p. 25)
6 SEL/PUSH EXEC dial (p. 21, 120)
7 Power zoom lever (p. 29)
8 PHOTO button (p. 45)
9 POWER switch (p. 25)
q; START/STOP button (p. 25)
qa DC IN jack (p. 15)
qs Hooks for shoulder strap (p. 163)
Attaching the shoulder strap
Attach the shoulder strap supplied with your
camcorder to the hooks for the
shoulder strap.
— Compleet overzicht —
Plaats en functie van
de bedieningsorganen
Camcorder
1 Oogdop
2 Beeldzoekerlensregelaar (p. 30)
3 V Batterijvrijmaakknop (p. 14)
4
USB aansluiting (p. 112)
5 OPEN knop (p. 25)
6 SEL/PUSH EXEC knop (p. 21, 120)
7 Motorzoomknop (p. 29)
8 PHOTO knop (p. 45)
9 POWER schakelaar (p. 25)
0 START/STOP knop (p. 25)
qa Gelijkstroomingang (DC IN) (p. 15)
qs Haakjes voor schouderriem (p. 163)
Vastmaken van de schouderband
Steek de uiteinden van de bijgeleverde
schouderband door de bevestigingsogen
hiervoor op de camcorder.
7
8
9
q;
qa
qs
163

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: