Download  Print this page

Maintenance Information And Precautions; Onderhoud En Voorzorgsmaatregelen - Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Maintenance
information and
precautions
Moisture condensation
If your camcorder is brought directly from a cold
place to a warm place, moisture may condense
inside your camcorder, on the surface of the tape,
or on the lens. In this condition, the tape may
stick to the head drum and be damaged or your
camcorder may not operate correctly. If there is
moisture inside your camcorder, the beep sounds
and the % indicator flashes. When the Z
indicator flashes at the same time, the cassette is
inserted in your camcorder. If moisture
condenses on the lens, the indicator will not
appear.
If moisture condensation occurs
None of the functions except cassette ejection will
work. Eject the cassette, turn off your camcorder,
and leave it for about 1 hour with the cassette
compartment open. Your camcorder can be used
again if the % indicator does not appear when
the power is turned on again.
Note on moisture condensation
Moisture may condense when you bring your
camcorder from a cold place into a warm place
(or vice versa) or when you use your camcorder
in a hot place as follows:
– You bring your camcorder from a ski slope into
a place warmed up by a heating device.
– You bring your camcorder from an air-
conditioned car or room into a hot place
outside.
– You use your camcorder after a squall or a
shower.
– You use your camcorder in a high temperature
and humid place.
How to prevent moisture condensation
When you bring your camcorder from a cold
place into a warm place, put your camcorder in a
plastic bag and tightly seal it. Remove the bag
when the air temperature inside the plastic bag
has reached the surrounding temperature (after
about 1 hour).
154
Onderhoud en
voorzorgsmaatregelen
Condensvocht in de camcorder
Als de camcorder rechtstreeks van een koude in
een warme omgeving wordt gebracht, kan de
lens beslaan of vocht condenseren in het
inwendige van het apparaat, op de videokop of
het oppervlak van de band. Als dit zich voordoet,
kan de band aan de koptrommel blijven plakken
en beschadiging of storing in de werking van het
apparaat veroorzaken. Als er vocht in de
camcorder is aangetroffen, klinkt er een pieptoon
en gaat de % indicator knipperen. Als tegelijk
hiermee ook de Z indicator voor cassette-
uitworp knippert, is er nog een videocassette in
de camcorder aanwezig. Als er vocht op de lens
is gecondenseerd, ziet u het vanzelf; dan gaan er
geen waarschuwinglampjes branden.
Als er vocht in de camcorder is
gecondenseerd
Dan zal geen van de bedieningsorganen
voorlopig nog werken, behalve de cassette-
uitwerptoets. Open dan de cassettehouder,
schakel de camcorder uit en laat het apparaat
daarna 1 uur lang ongebruikt staan, met de
cassettehouder open. U kunt de camcorder weer
gebruiken als bij het opnieuw inschakelen de %
indicator niet verschijnt.
Wanneer zal zich condensatie voordoen
Er kan vocht uit de lucht in de camcorder
condenseren wanneer u het apparaat in een
warme, vochtige omgeving gebruikt of wanneer
u de camcorder direct van een koude omgeving
in een warme omgeving brengt, bijvoorbeeld als
volgt:
– Als u de camcorder van de ijsbaan of de
skihellingen rechtstreeks meeneemt in een
verwarmde ruimte.
– Als u de camcorder op een hete zomerdag
vanuit een koele ruimte of een auto met
airconditioning mee naar buiten neemt.
– Als u de camcorder onmiddellijk na een
regenbui gebruikt.
– Als u de camcorder gebruikt in een warme
ruimte met veel vocht, zoals een badkamer, een
broeikas e.d.
Voorkomen van condensvorming
Voordat u de camcorder van een koude
omgeving naar een warme plaats brengt, verpakt
u het apparaat eerst in een plastic zak die u goed
(luchtdicht) afsluit. Neem de camcorder pas uit
de plastic zak, wanneer de lucht daarin en het
apparaat dezelfde temperatuur hebben
aangenomen als de omringende warme lucht
(na ongeveer 1 uur).

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: