Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 11

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Maken van een video-opname
1
Verwijder de lensdop.
3
Houd de OPEN
toets ingedrukt en
klap het LCD
scherm open.
Het beeld dat u kunt
opnemen verschijnt
op het LCD scherm.
Bij aankoop van uw camcorder is de tijd nog niet ingesteld. Als u de opnamedatum en
-tijd voor beelden wilt vastleggen, zult u voor de opname eerst de klok op de juiste tijd
gelijk moeten zetten (p. 21).
Controleren van de laatste opnamen op het LCD
scherm
(p. 37)
1
Druk het kleine
groene knopje op de
POWER schakelaar
in en zet de
schakelaar in de
"VCR" stand.
OPMERKING
Til de camcorder nooit aan de
beeldzoeker, het LCD-paneel of het
batterijpak op.
2
4
Zoeker
Wanneer het LCD scherm gesloten is kunt u de opgenomen
beelden in de zoeker zien, door de oogkap tegen uw oog te
plaatsen.
In de zoeker verschijnen alle beelden in zwart/wit.
Regel de beeldzoekerlens volgens uw gezichtsvermogen (p. 30).
2
3
(p. 25)
Druk het kleine groene
knopje op de POWER
schakelaar in en zet de
schakelaar in de
CAMERA stand.
Druk op START/STOP.
De camcorder begint dan
met opnemen. Om te
stoppen met opnemen
drukt u nogmaals op
START/STOP.
Druk op de m toets om de band terug te
spoelen.
REW
Druk op de N toets om de weergave te
starten.
PLAY
11

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: