Download  Print this page

Quickly Locating A Scene Using The Zero Set Memory Function; Snel Opzoeken Van Een Scène Met De Nulpunt-terugkeerfunctie - Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Quickly locating a
scene using the zero
set memory function
Your camcorder goes forwards or backwards to
automatically stop at a desired scene having a
counter value of "0:00:00".
Use the Remote Commander for this operation.
Use this function, for example, to view a desired
scene later on during playback.
(1) In the playback mode, press DISPLAY.
(2) Press ZERO SET MEMORY on the Remote
Commander at the point you want to locate
later. The counter shows "0:00:00" and the
ZERO SET MEMORY indicator flashes.
(3) Press x when you want to stop playback.
(4) Press m to rewind the tape to the counter's
zero point. The tape stops automatically when
the counter reaches approximately zero. The
ZERO SET MEMORY indicator disappears
and the time code appears.
(5) Press N. Playback starts from the counter's
zero point.
ZERO SET MEMORY
Snel opzoeken van een
scène met de nulpunt-
terugkeerfunctie
U kunt de camcorder eenvoudig laten vooruit- of
terugspoelen en stoppen bij een gewenste scène
als u bij dat punt van tevoren de tellerstand op
"0:00:00" heeft gezet.
Hiervoor gebruikt u de afstandsbediening.
Met deze nulpunt-terugkeerfunctie kunt u
bijvoorbeeld na weergave gemakkelijk
terugkeren naar een bepaald punt op de band.
(1) Druk tijdens het afspelen op de DISPLAY
toets.
(2) Druk tijdens het afspelen op de ZERO SET
MEMORY toets van de afstandsbediening
wanneer u van plan bent later naar het
betreffende punt terug te keren. De bandteller
komt dan op "0:00:00" te staan en de
aanduiding ZERO SET MEMORY gaat
knipperen.
(3) Druk op de x stoptoets wanneer u wilt
stoppen met afspelen.
(4) Druk op de m terugspoeltoets om de band
terug te spoelen naar het teller-nulpunt. Het
terugspoelen stopt automatisch wanneer de
teller ongeveer op nul komt te staan. De
aanduiding ZERO SET MEMORY verdwijnt
en de tijdcode wordt aangegeven.
(5) Druk op de N weergavetoets. Het afspelen
begint dan vanaf het nulpunt op de
bandteller.
DISPLAY
DISPLAY
81

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

   Related Content for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: