Download  Print this page

Verhelpen Van Storingen; Soorten Storingen En Hun Oplossingen - Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

— Verhelpen van storingen —
Nederlands

Soorten storingen en hun oplossingen

Mocht u problemen met de werking of de bediening van de camcorder hebben, doorloop dan eerst de
onderstaande lijst met controlepunten. Als het probleem aan de hand hiervan niet te verhelpen is, neemt
u dan a.u.b. contact op met uw Sony handelaar of een plaatselijke erkende Sony onderhoudsdienst. Als
"C:ss:ss" verschijnt op het scherm, heeft de zelfdiagnoseweergavefunctie gewerkt. Zie pagina 144.
Tijdens opnemen
Symptoom
START/STOP werkt niet.
De camcor der wor dt uitgeschakeld.
Het beeld op het zoekerscherm is
onscherp.
De SteadyShot functie werkt niet.
De automatische scherpstelling
werkt niet goed.
Er verschijnt geen beeld in de zoeker .
Bij opnemen van een lichtbr on of
een kaarsvlam tegen een donker
achter grond verschijnt er een
verticale str eep in beeld.
Er verschijnt een verticale band in
beeld bij opnemen van een er g helder
verlicht onderwerp.
Er zijn witte stippen zichtbaar op het
scherm.
Oorzaak en/of oplossing
• De POWER schakelaar staat op OFF (CHG) of VCR.
c Zet de schakelaar in de CAMERA stand. (p. 25)
• Het einde van de band is bereikt.
c Spoel de band terug of gebruik een nieuwe cassette. (p. 23, 37)
• Het wispreventienokje van de cassette is ingeschoven (rood).
c Gebruik een andere cassette of schuif het nokje terug. (p. 24)
• De band blijft aan de koptrommel kleven (door condensvocht).
c Verwijder de videocassette en laat uw camcorder ten minste
1 uur lang ongebruikt op temperatuur komen. (p. 154)
• Terwijl u het apparaat in de CAMERA stand bediende, heeft
het langer dan 3 minuten in de opnamepauzestand gestaan.
c Zet de POWER schakelaar eenmaal op OFF (CHG) en dan
weer in de CAMERA stand. (p. 25)
• Het batterijpak is (bijna) leeg.
c Plaats een opgeladen batterijpak. (p. 14, 15)
• Het lensje van de zoeker is niet goed scherpgesteld.
c Stel het zoekerbeeld scherp. (p. 30)
• De STEADYSHOT instelling in het instelmenu staat op OFF.
c Zet de instelling op ON. (p. 126)
• 16:9WIDE in het instelmenu staat op ON.
c Zet de instelling op OFF. (p. 126)
• De camcorder bevindt zich in de handmatige scherpstelstand.
c Druk op FOCUS om terug te keren naar de automatische
scherpstelstand. (p. 61)
• De opname-omstandigheden zijn niet geschikt voor gebruik
van de automatische scherpstelling.
c Handmatig scherpstellen. (p. 61)
• Het LCD-scherm staat open.
c Sluit het LCD-scherm. (p. 27)
• Het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond is te
e
groot. Dat is normaal en duidt niet op storing.
• Dat is normaal en duidt niet op storing.
• Slow shutter, Super NightShot of Colour Slow Shutter is
geactivateerd. Dat is normaal en duidt niet op storing.
(Wordt vervolgd op de volgende pagina)
139
139

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: