Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 20

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Step 1 Preparing the power
supply
PRECAUTION
The set is not disconnected from the AC power
source (wall socket) as long as it is connected to
the wall socket, even if the set itself has been
turned off.
Notes
•The AC power adaptor can supply power even
if the battery pack is attached to your
camcorder.
•The DC IN jack has "source priority". This
means that the battery pack cannot supply any
power if the mains lead is connected to the DC
IN jack, even when the mains lead is not
plugged into the wall socket.
•Place the AC power adaptor near the wall
socket. While using the AC power adaptor, if
any trouble occurs with this unit, disconnect the
plug from the wall socket as soon as possible to
cut off the power.
Using a car battery
Use Sony Car Battery Adaptor (optional). Refer
to the operating instructions of the Car Battery
Adaptor for further information.
20
Stap 1 Voorbereiden van de
stroomvoorziening
VOORZICHTIG
Zolang de stekker in het stopcontact zit, blijft de
stroomtoevoer naar het apparaat intact, ook al is
de camcorder zelf uitgeschakeld.
Opmerkingen
• U kunt uw camcorder ook op stroom van de
netspanningsadapter gebruiken wanneer er een
batterijpak op de camcorder is aangesloten.
• De DC IN gelijkstroomingang heeft voorrang
bij de stroomvoorziening. Dat wil zeggen dat
het batterijpak géén stroom kan leveren zolang
het snoer van de netspanningsadapter is
aangesloten op de DC IN aansluiting, ook al zit
de stekker van de netspanningsadapter niet in
het stopcontact.
• Plaats de netspanningsadapter in de buurt van
een stopcontact. Als er tijdens gebruik van de
netspanningsadapter iets mis gaat, trekt u dan
zo spoedig mogelijk de stekker uit het
stopcontact.
Gebruik van een autobatterij
Gebruik een Sony Car Battery Adaptor (los
verkrijgbaar). Zie voor nadere bijzonderheden de
gebruiksaanwijzing van de Car Battery Adaptor.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: