Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 158

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Maintenance information and
precautions
On handling tapes
Do not insert anything into the small holes on the
rear of the cassette. These holes are used to sense
the type and thickness of the tape and if the
recording tab is in or out.
Camcorder care
•Remove the tape, and periodically turn on the
power, operate the CAMERA and VCR sections
and play back a tape for about 3 minutes when
your camcorder is not to be used for a long
time.
•Clean the lens with a soft brush to remove dust.
If there are fingerprints on the lens, remove
them with a soft cloth.
•Clean the camcorder body with a dry soft cloth,
or a soft cloth lightly moistened with a mild
detergent solution. Do not use any type of
solvent which may damage the finish.
•Do not let sand get into your camcorder. When
you use your camcorder on a sandy beach or in
a dusty place, protect it from the sand or dust.
Sand or dust may cause your camcorder to
malfunction, and sometimes this malfunction
cannot be repaired.
Connection to your computer
When recording an image processed or edited by
your computer with the i.LINK cable (DV
connecting cable), use a new Hi8
Digital8
tape.
158
Onderhoud en
voorzorgsmaatregelen
Voorzichtig met videocassettes
Steek nooit enig voorwerp in de kleine
openingen aan de achterzijde van een
videocassette. Deze uitsparingen dienen voor het
automatisch bepalen van de bandsoort, de
banddikte, en of het wispreventienokje in- dan
wel uitgeschoven is, etc.
Regelmatig onderhoud van de
camcorder
•Wanneer u de camcorder geruime tijd niet
gebruikt en bij langdurige opslag dient u de
cassette te verwijderen, en van tijd tot tijd even
de camcorder in te schakelen, de CAMERA en
VCR functies te bedienen en ongeveer
3 minuten lang een videoband af te spelen.
•Verwijder stof van de lens met een zacht
borsteltje. Vingerafdrukken op de lens kunt u er
met een zacht doekje af poetsen.
•Reinig de behuizing van de camcorder met een
zachte doek, droog of licht bevochtigd met een
mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen
vluchtige stoffen, aangezien die de afwerking
kunnen aantasten.
•Zorg dat er geen zand in de camcorder terecht
kan komen. Als u de camcorder gebruikt op een
plaats met veel opwaaiend zand of dwarrelend
stof, let dan op dat er niets in de camcorder
terechtkomt. Zand of stof kan het apparaat
/
zodanig beschadigen, dat reparatie niet meer
mogelijk is.
Aansluiting op uw personal
computer
Om beelden die zijn aangepast of samengesteld
met een personal computer over te nemen via
een i.LINK kabel (DV-aansluitsnoer), dient u een
nieuwe Hi8
gebruiken.
/Digital8 videocassette te

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: