Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 108

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Inserting a scene from a VCR
– Insert Editing
To change the insert end point
Press ZERO SET MEMORY on the Remote
commander again after step 5 to erase the ZERO
SET MEMORY indicator and begin from step 3.
Note
The picture and sound recorded on the section
between the insert start and end points will be
erased when you insert the new scene.
When the inserted picture is played back
The picture may be distorted at the end of the
inserted section. This is not a malfunction.
To insert a scene without setting the insert
end point
Skip step 3 and 4. Press x when you want to stop
inserting.
108
Een scène invoegen vanaf een
videorecorder – Invoegmontage
Het invoegeindpunt wijzigen
Druk na stap 5 nogmaals op de ZERO SET
MEMORY toets van de afstandsbediening om de
ZERO SET MEMORY aanduiding te laten
verdwijnen en begin opnieuw vanaf stap 3.
Opmerking
Wanneer u een nieuwe scène invoegt, worden
beelden en geluid op het bandgedeelte tussen het
begin- en eindpunt van de ingevoegde opname
gewist.
Bij afspelen van de ingevoegde opname
Aan het eind van het ingevoegde gedeelte kan de
beeldweergave vervormd zijn. Dat is normaal en
duidt niet op storing.
Invoegen van een scène zonder het
invoegeindpunt in te stellen
Sla stap 3 en 4 over. Druk op de x toets wanneer
u wilt stoppen met invoegen.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: