Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 16

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Step 1 Preparing the power
supply
When the remaining battery indicator changes to
, normal charge is completed. To fully charge
the battery (full charge), leave the battery pack
attached for about one hour after normal charge
is completed until "FULL" appears in the display
window. Fully charging the battery allows you to
use the battery longer than usual.
After charging the battery pack
Disconnect the AC power adaptor from the DC
IN jack on your camcorder.
Note
Prevent metallic objects from coming into contact
with the metal parts of the DC plug of the AC
power adaptor. This may cause a short-circuit,
damaging the AC power adaptor.
Remaining battery time indicator
The remaining battery time you record with the
viewfinder is displayed.
The remaining battery time indicator in the
display window roughly indicates the recording
time with the viewfinder.
Until your camcorder calculates the actual
remaining battery time
"– – – – min" appears in the display window.
While charging the battery pack, no indicator
appears or the indicator flashes in the display
window in the following cases:
– The AC power adaptor is disconnected.
– The battery pack is not installed properly.
– Something is wrong with the battery pack.
We recommend charging the battery pack in
an ambient temperature of between 10 °C to
30 °C (50 °F to 86 °F).
If the power goes off although the battery
remaining indicator indicates that the battery
pack has enough power to operate
Charge the battery pack fully again so that the
indication on the battery remaining indicator is
correct.
16
Stap 1 Voorbereiden van de
stroomvoorziening
Wanneer de batterijspanningsindicator volledig
oplicht als
, is het batterijpak grotendeels
opgeladen (normale lading). Om het batterijpak
nog verder op te laden (volledige lading), laat u
het batterijpak nog ongeveer één uur op de
netspanningsadapter zitten totdat de aanduiding
FULL in het uitleesvenster verschijnt. Na
volledig opladen zult u het batterijpak langer dan
gemiddeld kunnen gebruiken.
Na het opladen van het batterijpak
Trek de stekker van de netspanningsadapter uit
de DC IN gelijkstroomingang van de camcorder.
Opmerking
Zorg dat er geen metalen voorwerpen tegen de
metalen contactvlakken van de
gelijkstroomstekker van de netspanningsadapter
komen. Dit kan kortsluiting veroorzaken en de
netspanningsadapter beschadigen.
Aanduiding van de resterende
batterijspanning
De resterende batterijlading verschijnt in de
beeldzoeker.
De batterijspanningsindicator in het
uitleesvenster geeft bij benadering de resterende
opnameduur met de beeldzoeker.
Voordat de resterende batterijspanning wordt
aangegeven
"– – – – min" verschijnt in het uitleesvenster.
Tijdens het opladen van het batterijpak kan
de indicator in het uitleesvenster knipperen of
helemaal niet oplichten in de volgende
gevallen:
– De netspanningsadapter is niet stevig aangesloten.
– Het batterijpak is niet juist geïnstalleerd.
– Als er iets mis is met het batterijpak.
Wij raden u aan het batterijpak te laden bij
een omgevingstemperatuur van 10°C tot 30°C.
Als het toestel uitschakelt, ook al geeft de
batterijrestladingsindicator aan dat het
batterijpak nog voldoende is opgeladen.
Laad het batterijpak opnieuw helemaal op zodat
de resterende batterijduur correct wordt
aangegeven.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: