Download  Print this page

Enlarging Images Recorded On Tapes - Tape Pb Zoom; Vergroot Weergeven Van Bandopnamen Met Tape Pb Zoom - Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Enlarging images
recorded on tapes
– Tape PB ZOOM
You can enlarge moving and still images
recorded on tapes.
(1) Press PB ZOOM on your camcorder while
you are playing back. The image is enlarged,
and R r appears on the screen.
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to move the
enlarged image, then press the dial.
R : The image moves upwards.
r : The image moves downwards.
T t becomes available.
(3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to move the
enlarged image, then press the dial.
T : The image moves leftwards.
(Turn the dial upwards.)
t : The image moves rightwards.
(Turn the dial downwards.)
1
PB ZOOM
To cancel the Tape PB ZOOM function
Press PB ZOOM.
Vergroot weergeven
van bandopnamen
met Tape PB ZOOM
U kunt de op de band opgenomen bewegende en
stilstaande beelden bij weergave uitvergroten.
(1) Druk tijdens afspelen op de PB ZOOM toets
van de camcorder. Het beeld wordt dan
vergroot weergegeven en er verschijnen R r
pijlen op het scherm.
(2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om
het vergrote beeld in de gewenste richting te
verplaatsen en druk de regelknop in.
R : Het beeld naar boven verplaatsen.
r : Het beeld naar onder verplaatsen.
Hierna kunt u het beeld zijwaarts
verplaatsen volgens de T t pijlen.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om
het vergrote beeld in de gewenste richting te
verplaatsen en druk de regelknop in.
T : Het beeld naar links verplaatsen
(draai de regelknop naar omhoog).
t : Het beeld naar rechts verplaatsen
(draai de regelknop naar omlaag).
2
3
Uitschakelen van de Tape PB ZOOM
functie
Druk op de PB ZOOM toets.
PB ZOOM
[ EXEC ] : T t
PB ZOOM
[ EXEC ] : r R
79

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: