Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 98

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Dubbing only desired scenes
– Digital program editing
Step 2: Setting the VCR to operate
with the i.LINK cable
(DV connecting cable)
When you connect using the i.LINK cable (DV
connecting cable) (optional), follow the
procedure below.
(1) Set the POWER switch to VCR on your
camcorder.
(2) Turn the power of the connected VCR on,
then set the input selector to DV input.
When you connect a digital video camera
recorder, set its POWER switch to VCR/VTR.
(3) Press MENU to display the menu.
(4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
then press the dial.
(5) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
VIDEO EDIT, then press the dial.
(6) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select EDIT
SET, then press the dial.
(7) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
CONTROL, then press the dial.
(8) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
i.LINK, then press the dial.
1
4
5
98
3
O T H E R S
B E E P
ME L OD Y
COMMA ND E R
D I S P L A Y
V I D EO E D I T
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
V I D EO E D I T
0 : 0 0 : 0 0 : 0 0
MA R K
1 I N
UNDO
E R A S E A L L
S T A R T
E D I T S E T
T O T A L
0 : 0 0 : 0 0 : 0 0
S C E N E
0
[ ME NU ] : E ND
Alleen bepaalde scènes kopiëren
– Digitale programmamontage
Stap 2: De videorecorder
Ga als volgt te werk bij gebruik van de i.LINK
kabel (DV-aansluitkabel) (los verkrijgbaar).
(1) Zet de POWER schakelaar van uw camcorder
op VCR.
(2) Schakel de aangesloten videorecorder in, en
zet de ingangskeuzeschakelaar op de DV
ingangsstand.
Wanneer u een digitale camcorder aansluit,
zet u de POWER schakelaar op VCR/VTR.
(3) Druk op de MENU toets om het instelmenu te
,
laten verschijnen.
(4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om
in te stellen op het
regelknop in.
(5) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in te
stellen op VIDEO EDIT, en druk de regelknop in.
(6) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in
te stellen op EDIT SET, en druk de regelknop in.
(7) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om in
te stellen op CONTROL, en druk de regelknop in.
(8) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om
in te stellen op i.LINK, en druk de regelknop in.
MENU
6-8
V I D EO E D I T
0 : 0 0 : 0 0 : 0 0
MA R K
UNDO
E R A S E A L L
S T A R T
E D I T S E T
I R
T O T A L
0 : 0 0 : 0 0 : 0 0
S C E N E
0
[ ME NU ] : E ND
0 : 0 0 : 0 0 : 0 0
V I D E O E D I T
E D I T S E T
CONTROL
I R
A D J T E S T
i L I N K
.
"C U T - I N "
"C U T - O U T "
I R S E T U P
P A U S E M O D E
I R T E S T
R E T U R N
[ ME N U ] : E N D
instellen om met de
i.LINK kabel te werken
(DV kabel)
pictogram, en druk de
V I D E O E D I T
0 : 0 0 : 0 0 : 0 0
E D I T S E T
CONTROL
I R
A D J T E S T
i L I N K
.
"C U T - I N "
"C U T - O U T "
I R S E T U P
P A U S E M O D E
I R T E S T
R E T U R N
[ ME N U ] : E N D
0 : 0 0 : 0 0 : 0 0
V I D E O E D I T
E D I T S E T
i L I N K
.
CONTROL
A D J T E S T
"C U T - I N "
"C U T - O U T "
I R S E T U P
P A U S E M O D E
I R T E S T
R E T U R N
[ ME N U ] : E N D

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: