Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 35

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Recording a picture
Using the NightShot Light
The picture will be clearer with the NightShot
Light on. To enable the NightShot Light, set
N.S.LIGHT to ON in the menu settings (p. 121).
Notes
•Do not use the NightShot function in bright
places (ex. outdoors in the daytime). This may
cause your camcorder to malfunction.
•Colour Slow Shutter cannot be used in places of
absolute (0 lux) darkness.
•When you keep NIGHTSHOT setting to ON in
normal recording, the picture may be recorded
in incorrect or unnatural colours.
•If focusing is difficult with the autofocus mode
when using the NightShot function, focus
manually.
While using the NightShot function, you
cannot use the following functions:
– Exposure
– PROGRAM AE
While using the Super NightShot function or
the Colour Slow Shutter function, you cannot
use the following functions:
– Fader
– Digital effect
– Exposure
– PROGRAM AE
Shutter speed in the Super NightShot or the
Colour Slow Shutter function
The shutter speed will be automatically changed
depending on the brightness of the background.
The motion of the picture will be slow.
NightShot Light
NightShot Light rays are infrared and so are
invisible. The maximum shooting distance using
the NightShot Light is about 3 m (10 feet).
Video-opnamen maken
Voor gebruik van de NightShot Light
verlichting
Met de NightShot Light verlichting kunt u
helderder beelden verkrijgen. Voor het gebruik
van de NightShot Light functie zult u eerst het
onderdeel N.S.LIGHT op ON moeten zetten in
het instelmenu (p. 126).
Opmerkingen
•Gebruik de NightShot nachtopnamefunctie niet
bij helder licht (dus niet buitenshuis overdag).
Dit zou storing in de werking van de camcorder
kunnen veroorzaken.
•Colour Slow Shutter kan niet worden gebruikt
bij absolute duisternis (0 lux).
•Als u de NIGHTSHOT schakelaar op ON laat
staan en dan normale opnamen gaat maken,
zullen de kleuren daarvan waarschijnlijk
onjuist of onnatuurlijk overkomen.
•Als het scherpstellen met de autofocus bij
NightShot nachtopnamen niet goed lukt, kunt u
beter handmatig scherpstellen.
Bij het gebruik van de NightShot
nachtopnamefunctie zult u de volgende
functies niet kunnen gebruiken:
– Belichtingsregeling
– PROGRAM AE belichtingsprogramma's
De volgende functies kunnen niet worden
gecombineerd met Super NightShot of Colour
Slow Shutter:
– In- en uit-faden
– Digitale opname-effecten
– Belichtingsregeling
– PROGRAM AE belichtingsprogramma's
Sluitersnelheid met de Super NightShot of
Colour Slow Shutter functie:
De sluitertijd wordt automatisch aangepast aan
de helderheid van de achtergrond.
De beweging van het beeld zal langzaam zijn.
NightShot Light lamp
De stralen van de NightShot Light lamp zijn
infrarood en dus onzichtbaar. De maximale
reikwijdte van de infrarode NightShot
lichtstralen bedraagt ongeveer 3 meter.
35

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: