Download  Print this page

Charging The Battery Pack; Opladen Van Het Batterijpak - Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Step 1 Preparing the power
supply

Charging the battery pack

Use the battery pack after charging it for your
camcorder.
Your camcorder operates only with the
"InfoLITHIUM" battery pack (M series).
See page 149 for details of the "InfoLITHIUM"
battery pack.
(1) Open the DC IN jack cover and connect the
AC power adaptor supplied with your
camcorder to the DC IN jack with the plug's v
mark facing up.
(2) Connect the mains lead to the AC power
adaptor.
(3) Connect the mains lead to a wall socket.
(4) Set the POWER switch to OFF (CHG).
Charging begins. The remaining battery time
is indicated in minutes on the display
window.
4
POWER
2,3
The number in the illustration of the display
window may differ from that on your camcorder.
Stap 1 Voorbereiden van de

Opladen van het batterijpak

Voordat u de camcorder kunt gebruiken, dient u
eerst het batterijpak op te laden.
Deze camcorder werkt alleen met
"InfoLITHIUM" batterijen (van de M-serie).
Meer details over het "InfoLITHIUM" batterijpak
vindt u op pagina 149.
(1) Open het DC IN aansluitdeksel en sluit de
(2) Sluit het netsnoer aan op de netspanningsadapter.
(3) Steek de stekker in een stopcontact.
(4) Zet de POWER schakelaar in de OFF (CHG)
FULL
Het afgebeelde cijfer in het uitleesvenster kan
verschillen van dat op uw camcorder.
stroomvoorziening
meegeleverde netspanningsadapter aan met v
op de stekker omhoog.
stand. Het opladen begint. In het
uitleesvenster verschijnt de resterende
batterijspanning in minuten.
1
15

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: