Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

3-075-174-31 (1)
Digital
Video Camera
Recorder
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly,
and retain it for future reference.
Gebruiksaanwijzing
Lees, alvorens het apparaat in gebruik te nemen, de gebruiksaanwijzing
aandachtig door en bewaar deze voor eventuele naslag.
DCR-TRV141E
©2002 Sony Corporation

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

   Summary of Contents for Sony Handycam DCR-TRV141E

 • Page 1 Operating Instructions Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference. Gebruiksaanwijzing Lees, alvorens het apparaat in gebruik te nemen, de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze voor eventuele naslag. DCR-TRV141E ©2002 Sony Corporation...
 • Page 2 English Nederlands Welcome! Welkom Congratulations on your purchase of this Sony Gefeliciteerd met uw aankoop van deze Sony Digital Handycam camcorder. With your Digital Digital Handycam camcorder. Met superieure Handycam, you can capture life’s precious beeld- en geluidskwaliteit van uw Digital...
 • Page 3: Main Features

  English Main Features Taking moving or still images, and Function to give a natural appearance to your playing them back recordings •Recording a picture (p. 25) •Manual focus (p. 61) •Recording a still image on a tape (p. 45) •Playing back a tape (p. 37) Function to use in editing in the recording mode •Wide mode (p.
 • Page 4: Belangrijke Kenmerken

  Nederlands Belangrijke kenmerken Bewegende of stilstaande beelden Functie die de kwaliteit van uw opnamen opnemen en afspelen verhoogt •Handmatig scherpstellen (p. 61) •Opnemen (p. 25) •Een stilstaand beeld opnemen op een cassette Montagefunctie in de opnamestand (p. 45) •Breedbeeld-mode (p. 47) •Een cassette afspelen (p.
 • Page 5: Table Of Contents

  English Table of contents Main Features ........... 3 Advanced Playback Operations Checking supplied accessories ...... 7 Playing back a tape with picture effects ..76 Playing back a tape with digital effects ..77 Quick Start Guide ........8 Enlarging images recorded on tapes –...
 • Page 6 Nederlands Inhoudsopgave Belangrijke kenmerken ........4 Uitgebreide weergavefuncties Controleren van het bijgeleverd toebehoren ..........7 Videoweergave met beeld/kleureffecten ..76 Videoweergave met digitale beeldeffecten ........... 77 Snelle startgids ........10 Vergroot weergeven van bandopnamen met Tape PB ZOOM ....... 79 Snel opzoeken van een scène met de Voorbereidingen nulpunt-terugkeerfunctie ......
 • Page 7: Checking Supplied Accessories

  Checking supplied Controleren van het accessories bijgeleverd toebehoren Make sure that the following accessories are Controleer of de volgende accessoires alle in de supplied with your camcorder. verpakking van de camcorder aanwezig zijn. 1 Wireless Remote Commander (1) (p. 167) 1 Draadloze afstandsbediening (1) (p.
 • Page 8: Quick Start Guide

  English Quick Start Guide This chapter introduces you to the basic features of your camcorder. See the page in parentheses “( )” for more information. Connecting the mains lead (p. 19) Use the battery pack when using your camcorder outdoors (p. 14). Open the DC IN jack cover.
 • Page 9 Recording a picture (p. 25) Remove the lens cap. Set the POWER switch to CAMERA while pressing the small green button. Press START/STOP. Your camcorder starts recording. To stop recording, press START/STOP again. Open the LCD panel while pressing OPEN. Viewfinder The picture appears When the LCD panel is closed, use the viewfinder placing your...
 • Page 10: Snelle Startgids

  Nederlands Snelle startgids In dit hoofdstuk vindt u de eerste stappen voor het gebruik van uw camcorder kort beschreven. Zie voor nadere bijzonderheden de bladzijden waarnaar tussen haakjes “( )” wordt verwezen. Aansluiten van het netsnoer (p. 19) Voor gebruik buitenshuis dient u een batterijpak aan te brengen (p. 14). Open het klepje van de DC IN aansluiting.
 • Page 11 Maken van een video-opname (p. 25) Verwijder de lensdop. Druk het kleine groene knopje op de POWER schakelaar in en zet de schakelaar in de CAMERA stand. Druk op START/STOP. De camcorder begint dan met opnemen. Om te stoppen met opnemen Houd de OPEN drukt u nogmaals op toets ingedrukt en...
 • Page 12: Getting Started

  — Voorbereidingen — Omtrent deze — Getting started — Using this manual handleiding As you read through this manual, buttons and De namen van toetsen of regelaars en instellingen settings on your camcorder are shown in capital op de camcorder worden in deze handleiding in letters.
 • Page 13 Using this manual Omtrent deze handleiding Precautions on camcorder care Voorzorgen bij gebruik van de camcorder Lens and LCD screen/finder Lens en LCD-scherm/beeldzoeker (on mounted models only) (alleen op gemonteerde modellen) •The LCD screen and the finder are • Het LCD scherm en de zoeker zijn manufactured using extremely high- vervaardigd met hoogstaande precision technology so over 99.99% of the...
 • Page 14: Step 1 Preparing The Power Supply

  Stap 1 Voorbereiden Step 1 Preparing the van de power supply stroomvoorziening Installing the battery pack Aanbrengen van een batterijpak Slide the battery pack down until it clicks. Schuif het batterijpak omlaag tot het vastklikt. To remove the battery pack Losmaken van het batterijpak Slide the battery pack out in the direction of the Hou V BATT ingedrukt en schuif het batterijpak...
 • Page 15: Charging The Battery Pack

  Step 1 Preparing the power Stap 1 Voorbereiden van de supply stroomvoorziening Charging the battery pack Opladen van het batterijpak Use the battery pack after charging it for your Voordat u de camcorder kunt gebruiken, dient u camcorder. eerst het batterijpak op te laden. Your camcorder operates only with the Deze camcorder werkt alleen met “InfoLITHIUM”...
 • Page 16 Step 1 Preparing the power Stap 1 Voorbereiden van de supply stroomvoorziening Wanneer de batterijspanningsindicator volledig When the remaining battery indicator changes to oplicht als , is het batterijpak grotendeels , normal charge is completed. To fully charge opgeladen (normale lading). Om het batterijpak the battery (full charge), leave the battery pack nog verder op te laden (volledige lading), laat u attached for about one hour after normal charge...
 • Page 17 Step 1 Preparing the power Stap 1 Voorbereiden van de supply stroomvoorziening Charging time/Vereiste oplaadtijd Battery pack/ Full charge (normal charge)/ Batterijpak Volledige (normale lading) NP-FM30 145 (85) (supplied)/(meegeleverd) NP-FM50 150 (90) NP-FM70 240 (180) NP-QM71 260 (200) NP-FM90 330 (270) NP-FM91/QM91 360 (300) Approximate number of minutes to charge an...
 • Page 18 Deze camcorder is geschikt voor elk series battery packs have the mark. “InfoLITHIUM” batterijpak van de M-serie. Deze “InfoLITHIUM” is a trademark of Sony camcorder werkt alleen met “InfoLITHIUM” Corporation. batterijen. “InfoLITHIUM” M-serie batterijen zijn te herkennen aan het beeldmerk.
 • Page 19: Connecting To A Wall Socket

  Stap 1 Voorbereiden van de Step 1 Preparing the power stroomvoorziening supply Connecting to a wall socket Gebruik op stroom van het lichtnet When you use your camcorder for a long time, we recommend that you power it from a wall Als u de camcorder geruime tijd achtereen wilt socket using the AC power adaptor.
 • Page 20 Using a car battery Use Sony Car Battery Adaptor (optional). Refer Gebruik van een autobatterij to the operating instructions of the Car Battery Gebruik een Sony Car Battery Adaptor (los Adaptor for further information.
 • Page 21: Step 2 Setting The Date And Time

  Step 2 Setting the Stap 2 Instellen van de date and time datum en tijd Voor het eerste gebruik van uw camcorder zult u Set the date and time settings when you use your de datum en tijd moeten instellen. camcorder for the first time.
 • Page 22 Stap 2 Instellen van de datum en Step 2 Setting the date and time Step 2 Setting the date and time tijd The year changes as follows: The year changes as follows: De jaaraanduiding verspringt als volgt: ....
 • Page 23: Step 3 Inserting A Cassette

  Step 3 Inserting a Stap 3 Inleggen van een cassette videocassette We recommend using Hi8 /Digital8 video Wij raden u aan Hi8 /Digital8 cassettes. videocassettes te gebruiken. (1) Prepare the power supply (p. 14). (1) Maak de spanningsbron klaar (p. 14). (2) Open the lid of the cassette compartment, and (2) Open de klep van de cassettehouder en druk press Z EJECT.
 • Page 24 Stap 3 Inleggen van een videocassette Step 3 Inserting a cassette Notes Opmerkingen •Do not press the cassette compartment down. • Druk de cassettehouder niet met de hand Doing so may cause a malfunction. omlaag. Hierdoor zou u het apparaat kunnen •Your camcorder records pictures in the Digital8 beschadigen.
 • Page 25: Recording - Basics

  — Recording – Basics — — Opnemen – basisbediening — Recording a picture Video-opnamen maken Your camcorder automatically focuses for you. Uw camcorder zal vanzelf op uw onderwerp (1) Remove the lens cap by pressing both knobs scherpstellen. (1) Verwijder de lensdop door de klemmetjes aan on its sides and attach the lens cap to the grip strap.
 • Page 26 Recording a picture Video-opnamen maken Notes Opmerkingen •Fasten the grip strap firmly. •Trek de handgreepband stevig aan. •Do not touch the built-in microphone during •Let op dat u tijdens het opnemen de recording. ingebouwde microfoon niet aanraakt. Betreffende de opnamesnelheid Note on Recording mode Deze camcorder kan opnemen en afspelen met Your camcorder records and plays back in the SP...
 • Page 27 Recording a picture Video-opnamen maken Adjusting the LCD screen Instellen van het LCD scherm The LCD panel moves about 90 degrees to the Het LCD scherm is horizontaal tot ongeveer 90° viewfinder side and about 180 degrees to the lens uit te klappen en verticaal ongeveer 180°...
 • Page 28 Recording a picture Video-opnamen maken Adjusting the brightness of the Instellen van de helderheid van LCD screen het LCD scherm (1) In CAMERA mode, select LCD BRIGHT in (1) Kies LCD BRIGHT onder in het in the menu settings (p. 122). instelmenu in de CAMERA stand (p.
 • Page 29: Digital Zoom (p

  Recording a picture Video-opnamen maken Using the zoom feature In- en uit-zoomen Move the power zoom lever a little for a slower Door de zoomknop geleidelijk te verschuiven zoom. Move it further for a faster zoom. kunt u langzaam op uw onderwerp in-zoomen, Using the zoom function sparingly results in resp.
 • Page 30 Video-opnamen maken Recording a picture Notes on digital zoom Opmerkingen over de digitale zoomfunctie •Digital zoom starts to function when zoom •De digitale zoomfunctie wordt ingeschakeld exceeds 20×. wanneer u meer dan 20× op uw onderwerp •The picture quality deteriorates as you go inzoomt.
 • Page 31 Video-opnamen maken Recording a picture Indicators displayed in the Aanduidingen in het beeld recording mode tijdens het opnemen The indicators are not recorded on tape. Deze aanduidingen worden niet mee op de band opgenomen. [a] [b] 0:00:01 4 7 2002 12:05:56 [a]: Remaining battery time indicator [a] : Resterende batterijspanningsindicator...
 • Page 32 Video-opnamen maken Recording a picture Remaining battery time indicator Resterende batterijtijd-aanduiding The remaining battery time indicator indicates De resterende batterijladingsindicator geeft de the approximate recording time. The indicator opnameduur bij benadering aan. Afhankelijk van may not be correct, depending on the conditions de gebruiksomstandigheden is de indicatie niet in which you are recording.
 • Page 33: Shooting Backlit Subjects - Back Light

  Video-opnamen maken Recording a picture Opnemen bij tegenlicht Shooting backlit subjects – BACK LIGHT – BACK LIGHT Voor het maken van tegenlicht-opnamen, met When you shoot a subject with the light source achter uw onderwerp een lichtbron of een erg behind the subject or a subject with a light lichte achtergrond, kunt u ter correctie de BACK background, use the backlight function.
 • Page 34: Shooting In The Dark - Nightshot/super Nightshot/colour Slow Shutter

  Video-opnamen maken Recording a picture Shooting in the dark Opnemen in het donker – NightShot/Super NightShot/ – NightShot/Super NightShot/ Colour Slow Shutter Colour Slow Shutter Met de NightShot nachtopnamefunctie kunt u The NightShot function enables you to shoot a een onderwerp ook bij duisternis helder subject in a dark place.
 • Page 35 Recording a picture Video-opnamen maken Using the NightShot Light Voor gebruik van de NightShot Light verlichting The picture will be clearer with the NightShot Light on. To enable the NightShot Light, set Met de NightShot Light verlichting kunt u N.S.LIGHT to ON in the menu settings (p. 121). helderder beelden verkrijgen.
 • Page 36: Checking The Recording - End Search

  Controleren van de Checking the recording gemaakte opnamen – END SEARCH – END SEARCH You can use this button to record a picture from Met deze toets kunt u het eindpunt van de laatste the last recorded scene successively. opnamen opzoeken, om de volgende opname daarop soepel te laten aansluiten.
 • Page 37: Playback - Basics

  — Afspelen – basisbediening — Afspelen van een — Playback – Basics — Playing back a tape videocassette U kunt geen cassettes afspelen die zijn You cannot playback tapes recorded in the Hi8 opgenomen met het Hi8 /Standard 8 mm /standard 8 mm (analogue) system.
 • Page 38 Afspelen van een videocassette Playing back a tape When monitoring on the LCD screen Video-opnamen weergeven op het LCD You can turn the LCD panel over and move it scherm Voor afspelen van video-opnamen kunt u het LCD back to the camcorder body with the LCD screen scherm helemaal omkeren en dan terugklappen facing out [a].
 • Page 39: Data Code (p

  Afspelen van een videocassette Playing back a tape Using the data code function Automatische opnamegegevens (Data Code) Your camcorder automatically records not only images on the tape but also the recording data Bij het opnemen legt uw camcorder tegelijk met (date/time or various settings when recorded) de beelden automatisch ook de opnamegegevens (Data code).
 • Page 40 Afspelen van een videocassette Playing back a tape Recording data Opnamegegevens bij opname Recording data is your camcorder’s information Met de opnamegegevens legt de camcorder vast when you have recorded. In the recording mode, wanneer en hoe de opnamen zijn gemaakt. the recording data will not be displayed.
 • Page 41 Afspelen van een videocassette Playing back a tape Various playback modes Diverse afspeelfuncties Voor het gebruik van de bandlooptoetsen dient u To operate video control buttons, set the eerst de POWER schakelaar in de “VCR” stand te POWER switch to VCR. zetten.
 • Page 42 Playing back a tape Afspelen van een videocassette To view the picture at double speed Weergave met dubbele snelheid Press ×2 on the Remote Commander during Druk tijdens weergave op de ×2 toets van de playback. For double speed playback in the afstandsbediening.
 • Page 43: Viewing The Recording On Tv

  Aansluitingen voor Viewing the recording videoweergave op TV on TV Connect your camcorder to your TV with the Sluit de camcorder met het daarbij geleverde A/V connecting cable supplied with your audio/video-aansluitsnoer aan op uw TV-toestel camcorder to watch the playback picture on the wanneer u uw video-opnamen wilt weergeven TV screen.
 • Page 44 Aansluitingen voor videoweergave op TV Viewing the recording on TV If your TV is already connected Als uw TV-toestel al is to a VCR aangesloten op een videorecorder Connect your camcorder to the LINE IN input on the VCR by using the A/V connecting cable Sluit uw camcorder aan op de lijningangen van supplied with your camcorder.
 • Page 45: Advanced Recording Operations

  — Uitgebreide opnamefuncties — — Advanced Recording Operations — Stilstaande beelden op de band Recording a still image on a opnemen – Foto-bandopname tape – Tape Photo recording You can record a still image like a photograph. U kunt een stilstaand beeld opnemen als een This mode is useful when you want to record an foto.
 • Page 46 Stilstaande beelden op de band Recording a still image on a tape opnemen – Foto-bandopname – Tape Photo recording Notes Opmerkingen •During the tape photo recording, you cannot •Tijdens de foto-bandopname kunt u geen change the mode or setting. enkele instelling van de camcorder veranderen. •PHOTO button does not work: •De PHOTO toets zal niet werken: –...
 • Page 47: Using The Wide Mode

  Breedbeeld- opnamefunctie Using the wide mode You can record a 16:9 wide picture to watch on U kunt video-opnamen maken in een extrabreed the 16:9 wide-screen TV (16:9WIDE). 16:9 formaat speciaal voor weergave op een 16:9 Black bands appear on the LCD screen during breedbeeld-TV (16:9WIDE).
 • Page 48 Breedbeeld-opnamefunctie Using the wide mode In the wide mode, you cannot select the Tijdens gebruik van de breedbeeld- following functions: opnamefunctie kunt u geen gebruik maken van de volgende functies: – Old movie – Bounce – de oude speelfilm-sfeer – de BOUNCE in-fade functie. During recording You cannot select or cancel the wide mode.
 • Page 49: Using The Fader Function

  Beelden in- en uit- Using the fader faden function You can fade in or out to give your recording a Met in- en uitfaden van beelden kunt u uw professional appearance. video-opnamen een professionele aanblik geven. FADER M.FADER (mosaic)/ (mozaïek) BOUNCE* OVERLAP* WIPE*...
 • Page 50 Beelden in- en uit-faden Using the fader function (1) When fading in [a] (1) Voor in-faden [a] In the standby mode, press FADER until the Zet de camcorder in de opnamepauzestand en desired fader indicator flashes. druk op de FADER toets tot de aanduiding When fading out [b] voor de gewenste fader-functie gaat In the recording mode, press FADER until the...
 • Page 51 Beelden in- en uit-faden Using the fader function Note Opmerking You cannot use the following functions while Tijdens het in- en uit-faden kunt u de volgende using the fader function. Also, you cannot use functies niet gebruiken. Andersom kunt u tijdens the fader function while using the following gebruik van de onderstaande functies ook niet functions:...
 • Page 52: Using Special Effects - Picture Effect

  Speciale effecten – Beeldeffect / Using special effects kleurenpalet – Picture effect You can digitally process pictures to obtain Op digitale wijze kunt u uw video-opnamen zo special effects like those in films or on the TV. treffend maken als een speelfilm of TV-productie met speciale effecten.
 • Page 53 Speciale effecten Using special effects – Beeldeffect/kleurenpalet – Picture effect (1) In CAMERA mode, select P EFFECT in (1) Kies in de CAMERA stand het onderdeel the menu settings (p. 121). P EFFECT onder in het instelmenu (2) Select the desired picture effect mode in the (p.
 • Page 54: Using Special Effects - Digital Effect

  Using special effects Speciale effecten – Digital effect – Digitale opname-effecten You can add special effects to recorded images Met de verschillende digitale functies kunt u using the various digital functions. The sound is allerlei interessante effecten aan uw video- recorded normally.
 • Page 55 Speciale effecten Using special effects – Digitale opname-effecten – Digital effect (1) In CAMERA mode, select D EFFECT in (1) Kies in de CAMERA stand het onderdeel D EFFECT onder in het instelmenu the menu settings (p. 121). (p. 126). (2) Select the desired digital effect mode in the (2) Kies in het instelmenu het gewenste digitale menu settings, then press the SEL/PUSH...
 • Page 56 Speciale effecten Using special effects – Digitale opname-effecten – Digital effect To cancel the digital effect function Uitschakelen van de digitale opname-effecten Set D EFFECT to OFF in the menu settings. Zet het onderdeel D EFFECT op OFF in het instelmenu.
 • Page 57: Using The Program Ae Function

  PROGRAM AE Using the PROGRAM belichtingsprogramma’s AE function Voor een optimale aanpassing aan de You can select PROGRAM AE (Auto Exposure) lichtomstandigheden kunt u kiezen uit de mode to suit your specific shooting requirements. volgende PROGRAM AE belichtingsprogramma’s voor uw video- SPOTLIGHT (Spotlight) opnamen.
 • Page 58 PROGRAM AE belichtingsprogramma’s Using the PROGRAM AE function (1) In CAMERA mode, select PROGRAM AE in (1) Kies in de CAMERA stand het onderdeel in the menu settings (p. 121). PROGRAM AE onder in het instelmenu (2) Select the desired PROGRAM AE mode in the (p.126).
 • Page 59 PROGRAM AE belichtingsprogramma’s Using the PROGRAM AE function Notes Opmerkingen •In the spotlight, sports lesson and beach & ski •Bij keuze van het Spotlight-programma, het modes, you cannot take close-ups. This is Sport-programma of het Strand- en ski- because your camcorder is set to focus only on programma kunt u geen close-up opnamen subjects in the middle to far distance.
 • Page 60: Adjusting The Exposure Manually

  Adjusting the Handmatig instellen exposure manually van de belichting You can manually adjust and set the exposure. U kunt de belichting met de hand instellen. Adjust the exposure manually in the following Onder de volgende omstandigheden kunt u cases: betere opnamen verkrijgen door de belichting –...
 • Page 61: Focusing Manually

  Handmatig scherpstellen Focusing manually In de volgende gevallen kunt u betere You can gain better results by manually adjusting opnameresultaten bereiken door handmatig the focus in the following cases: scherp te stellen: •The autofocus mode is not effective when •Wanneer de autofocus niet goed werkt, bij het shooting: opnemen van: –...
 • Page 62 Handmatig scherpstellen Focusing manually To focus precisely Gemakkelijker nauwkeurig scherpstellen Adjust the zoom by first focusing at the “T” Stel eerst in de “T” telestand scherp op uw (telephoto) position and then shooting at the “W” onderwerp en maak dan uw opnamen in de “W” (wide-angle) position.
 • Page 63: Interval Recording

  Interval recording Intervalopname You can make a time-lapse recording by setting U kunt met tussenpozen opnemen door de the camcorder to automatically record and camcorder automatisch achtereenvolgens te laten standby sequentially. You can achieve an overschakelen naar de opname- en wachtstand. excellent recording for flowering, emergence, Deze functie is bijzonder handig om bijvoorbeeld etc., with this function.
 • Page 64 Interval recording Intervalopname MENU C A M E R A S E T D Z O O M O F F 1 6 : 9 W I D E S T E A D Y S H O T N . S . L I G H T C A M E R A S E T C A M E R A S E T F R A M E R E C...
 • Page 65 Interval recording Intervalopname MENU INTERVAL C A M E R A S E T D Z O O M 1 6 : 9 W I D E S T E A D Y S H O T N . S . L I G H T F R A M E R E C I N T .
 • Page 66: Frame By Frame Recording - Cut Recording

  Frame by frame recording Beeld-per-beeldopname – Cut recording – Deelopname You can make a recording with a stop-motion Met deelopname kunt u een opname met animated effect using cut recording. To create animatie-effect maken. Om dit effect te this effect, alternately move the subject a little verkrijgen, verplaatst u het onderwerp een beetje and make a cut recording.
 • Page 67 Frame by frame recording Beeld-per-beeldopname – Deelopname – Cut recording To cancel the cut recording Deelopname annuleren Set FRAME REC to OFF in the menu settings. Zet FRAME REC in het instelmenu op OFF. Notes on cut recording Opmerkingen bij deelopname •The last recorded cut is longer than other cuts.
 • Page 68: Superimposing A Title

  Een titelbeeld Superimposing a title opnemen U kunt kiezen uit 8 vast ingebouwde titels en 2 You can select one of eight preset titles and two zelf te maken titelbeelden (p. 70). Tevens kunt u custom titles (p. 70). You can also select the via het instelmenu de taal, de kleur, het formaat language, colour, size and position of titles.
 • Page 69 Superimposing a title Een titelbeeld opnemen To superimpose the title while you Een titel in beeld brengen terwijl u al bezig bent met opnemen are recording Druk tijdens het opnemen op de TITLE toets en Press TITLE while you are recording, and carry volg de aanwijzingen 2 tot 5.
 • Page 70: Making Your Own Titles

  Making your own Eigen titelbeelden titles samenstellen You can make up to two titles and store them in U kunt twee zelfgemaakte titels in het geheugen your camcorder. Each title can have up to 20 van de camcorder vastleggen. Elk van uw titels characters.
 • Page 71 Eigen titelbeelden samenstellen Making your own titles To change a title you have stored Aanpassen van een reeds eerder vastgelegde titel In step 3, select CUSTOM1 SET or CUSTOM2 SET, depending on which title you want to Volg de bovenstaande aanwijzingen, kies in stap change, then press the SEL/PUSH EXEC dial.
 • Page 72: Using The Built-in Light

  Gebruik van de Using the built-in ingebouwde videolamp light Met de ingebouwde videolamp kunt u het You can use the built-in light to suit your onderwerp beter belichten, als de opname- shooting situation. The recommended distance omstandigheden dit vereisen. Hierbij is de between the subject and camcorder is about 1.5 m aanbevolen afstand van de camcorder tot het (5 feet).
 • Page 73 Gebruik van de ingebouwde videolamp Using the built-in light CAUTION VOORZICHTIG Be careful not to touch the lighting section, Let op dat u de omgeving van de ingebouwde because the plastic window and surrounding videolamp niet aanraakt, want het plastic surfaces are hot while the light is on.
 • Page 74 Gebruik de Sony XB-3D halogeenlamp (los available. Purchase the Sony XB-3D halogen verkrijgbaar). De meegeleverde halogeenlamp is lamp. niet in de handel verkrijgbaar. Koop de Sony Remove the power source before replacing the XB-3D halogeenlamp. bulb. Verwijder de stroombron alvorens u de (1) Remove the built-in light unit while pushing halogeenlamp gaat vervangen.
 • Page 75 Gebruik van de ingebouwde videolamp Using the built-in light CAUTION WAARSCHUWING •When replacing the bulb, use only the Sony •Ter vervanging mag u uitsluitend de Sony XB-3D halogen lamp (optional) to reduce the XB-3D halogeenlamp (los verkrijgbaar) risk of fire.
 • Page 76: Advanced Playback Operations

  — Advanced Playback Operations — — Uitgebreide weergavefuncties — Playing back a tape Videoweergave met with picture effects beeld/kleureffecten During playback, you can process a scene using Tijdens het afspelen kunt u de weergegeven the picture effect functions: NEG.ART, SEPIA, videobeelden verwerken met de volgende beeld/ B&W and SOLARIZE.
 • Page 77: Playing Back A Tape With Digital Effects

  Videoweergave met Playing back a tape digitale beeldeffecten with digital effects Tijdens het afspelen kunt u de weergegeven During playback, you can process a scene using videobeelden verwerken met de digitale the digital effect functions: STILL, FLASH, LUMI. beeldeffect-functies: STILL voor dubbelbeeld- and TRAIL.
 • Page 78 Playing back a tape with digital Videoweergave met digitale beeldeffecten effects Note Opmerking You cannot record images that you have De met digitale beeldeffecten aangepaste beelden processed using the digital effect function with kunt u niet opnieuw opnemen met deze this camcorder.
 • Page 79: Enlarging Images Recorded On Tapes - Tape Pb Zoom

  Vergroot weergeven Enlarging images van bandopnamen recorded on tapes met Tape PB ZOOM – Tape PB ZOOM You can enlarge moving and still images U kunt de op de band opgenomen bewegende en recorded on tapes. stilstaande beelden bij weergave uitvergroten. (1) Press PB ZOOM on your camcorder while (1) Druk tijdens afspelen op de PB ZOOM toets you are playing back.
 • Page 80 Enlarging images recorded on Vergroot weergeven van bandopnamen met Tape PB ZOOM tapes – Tape PB ZOOM Note Opmerking You cannot record pictures that you have U kunt met deze camcorder geen beelden processed using the Tape PB ZOOM function opnemen die werden bewerkt met de Tape PB with this camcorder.
 • Page 81: Quickly Locating A Scene Using The Zero Set Memory Function

  Snel opzoeken van een Quickly locating a scène met de nulpunt- scene using the zero terugkeerfunctie set memory function Your camcorder goes forwards or backwards to U kunt de camcorder eenvoudig laten vooruit- of automatically stop at a desired scene having a terugspoelen en stoppen bij een gewenste scène counter value of “0:00:00”.
 • Page 82 Quickly locating a scene using Snel opzoeken van een scène met the zero set memory function de nulpunt-terugkeerfunctie Opmerkingen Notes •Als u vóór het terugspoelen nogmaals op de •When you press ZERO SET MEMORY on the ZERO SET MEMORY toets op de Remote Commander before rewinding the tape, afstandsbediening drukt, wordt de nulpunt- the zero set memory function is cancelled.
 • Page 83: Searching A Recording By Date - Date Search

  Opzoeken van een Searching a recording gewenste opname aan de by date datum – Datum-zoekfunctie – Date search You can automatically search for the point where U kunt op een cassette met video-opnamen de the recording date changes and start playback eerste opname van een bepaalde dag opzoeken from that point (Date search).
 • Page 84 Opzoeken van een gewenste opname Searching a recording by date aan de datum – Datum-zoekfunctie – Date search To stop searching Stoppen met doorzoeken van de band Press x. Druk op de x stoptoets. Note If one day’s recording is less than 2 minutes, your Opmerking camcorder may not accurately find the point Als de opname op een bepaalde dag niet langer...
 • Page 85: Searching For A Photo - Photo Search/photo Scan

  Searching for a photo Opzoeken van een foto- – Photo search/ opname – Fotozoekfunctie/ Photo scan Fotoscanfunctie You can search for the still image recorded on U kunt stilstaande beelden zoeken die op cassette tape (photo search). werden opgenomen (fotozoekfunctie). You can also search for still images one after U kunt ook stilstaande beelden één na één another and display each image for 5 seconds...
 • Page 86 Opzoeken van een foto-opname Searching for a photo – Fotozoekfunctie/Fotoscanfunctie – Photo search/Photo scan Scanning photo Scannen van een serie foto’s (1) Set the POWER switch to VCR. (1) Zet de POWER schakelaar in de VCR stand. (2) Press SEARCH MODE on the Remote (2) Druk enkele malen op de SEARCH MODE Commander repeatedly, until the photo scan toets van de afstandsbediening, totdat de...
 • Page 87: Editing

  — Montage — — Editing — Kopiëren van video-opnamen Dubbing a tape Using the A/V connecting cable Met behulp van het audio/video- aansluitsnoer Connect your camcorder to the VCR using the A/V connecting cable supplied with your Voor het overnemen van video-opnamen kunt u camcorder.
 • Page 88 Kopiëren van video-opnamen Dubbing a tape When you have finished dubbing a Na afloop van het kopiëren van de tape video-opnamen Press x on both your camcorder and the VCR. Druk zowel op de camcorder als op de videorecorder de x stoptoets in. You can edit on VCRs that support the following systems: U kunt video-opnamen kopiëren met de...
 • Page 89 Kopiëren van video-opnamen Dubbing a tape Using the i.LINK cable (DV connecting Met behulp van de i.LINK kabel (DV cable) aansluitsnoer) Simply connect the i.LINK cable (DV connecting Sluit de i.LINK kabel (DV aansluitkabel) (los cable) (optional) to DV IN/OUT and to DV IN verkrijgbaar) aan op de DV IN/OUT of the DV products.
 • Page 90 Dubbing a tape Kopiëren van video-opnamen You can connect one VCR only using the i.LINK U kunt slechts één videorecorder tegelijk cable (DV connecting cable). aansluiten met een i.LINK digitaal aansluitsnoer (DV aansluitsnoer). See page 151 for more information about i.LINK. Zie blz.
 • Page 91: Dubbing Only Desired Scenes - Digital Program Editing

  Alleen bepaalde scènes Dubbing only desired kopiëren – Digitale scenes programmamontage – Digital program editing You can duplicate selected scenes (programmes) U kunt geselecteerde scènes (programma’s) for editing onto a tape without operating the kopiëren en monteren op een videoband zonder VCR.
 • Page 92 Dubbing only desired scenes Alleen bepaalde scènes kopiëren – Digital program editing – Digitale programmamontage Step 2: Setting the VCR to Stap 2: De videorecorder operate with the A/V instellen voor bediening connecting cable met de A/V kabel To edit using the VCR, send the control signal by Om te monteren met behulp van de infrared rays to the remote sensor on the VCR.
 • Page 93 Dubbing only desired scenes Alleen bepaalde scènes kopiëren – Digital program editing – Digitale programmamontage MENU 6-10 O T H E R S B E E P ME L OD Y COMMA ND E R D I S P L A Y V I D EO E D I T R E T URN 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0...
 • Page 94 Code nummer 3 is standaard ingesteld. Brand/ IR SETUP code/ Brand/ IR SETUP code/ Merk IR SETUP code Merk IR SETUP code Sony 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nokia 36, 89 Aiwa Nokia Oceanic 47, 53, 54 Akai Nordmende...
 • Page 95 Dubbing only desired scenes Alleen bepaalde scènes kopiëren – Digital program editing – Digitale programmamontage (2) Setting the modes to cancel (2) Uitschakelen van de opnamepauze op de videorecorder recording pause on the VCR 1 Draai aan de SEL/PUSH EXEC 1 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select PAUSEMODE, then press the dial.
 • Page 96 Dubbing only desired scenes Alleen bepaalde scènes kopiëren – Digital program editing – Digitale programmamontage (3) Setting your camcorder and the (3) De camcorder en de videorecorder VCR to face each other tegenover elkaar plaatsen Locate the infrared rays emitter of your Richt de infraroodzender van uw camcorder camcorder and face it towards the remote naar de afstandsbedieningssensor van de...
 • Page 97 Dubbing only desired scenes Alleen bepaalde scènes kopiëren – Digital program editing – Digitale programmamontage (4) Confirming the VCR operation (4) Controleer of de videorecorder werkt 1 Insert a recordable tape into the VCR, then set to recording pause. 1 Plaats een opneembare band in de 2 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select videorecorder, en zet deze in de IR TEST, then press the dial.
 • Page 98 Dubbing only desired scenes Alleen bepaalde scènes kopiëren – Digital program editing – Digitale programmamontage Step 2: Setting the VCR to operate Stap 2: De videorecorder with the i.LINK cable instellen om met de (DV connecting cable) i.LINK kabel te werken (DV kabel) When you connect using the i.LINK cable (DV connecting cable) (optional), follow the...
 • Page 99 Dubbing only desired scenes Alleen bepaalde scènes kopiëren – Digital program editing – Digitale programmamontage Step 3: Adjusting the Stap 3: Regel de synchronisatie synchronisation of the VCR van de videorecorder U kunt de synchronisatie tussen uw camcorder en de You can adjust the synchronisation of your videorecorder bijregelen.
 • Page 100 Dubbing only desired scenes Alleen bepaalde scènes kopiëren – Digital program editing – Digitale programmamontage (15) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select (15) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop RETURN, then press the dial. om in te stellen op RETURN, en druk de regelknop in.
 • Page 101 Dubbing only desired scenes Alleen bepaalde scènes kopiëren – Digital program editing – Digitale programmamontage Operation 1: Making the Operatie 1: Het programma programme samenstellen (1) Plaats de weergaveband in de camcorder, en (1) Insert the tape for playback into your plaats de opnameband in de videorecorder.
 • Page 102 Dubbing only desired scenes Alleen bepaalde scènes kopiëren – Digital program editing – Digitale programmamontage Erasing the programme you have set Het ingestelde programma wissen Erase OUT first and then IN from the last set Wis eerst OUT en dan IN uit het laatste programme.
 • Page 103 Dubbing only desired scenes Alleen bepaalde scènes kopiëren – Digital program editing – Digitale programmamontage Operation 2: Performing Digital Operatie 2: Digitale program editing (Dubbing a programmamontage tape) (overkopiëren) Zorg dat de camcorder en videorecorder Make sure that your camcorder and VCR are aangesloten zijn, en dat de videorecorder in de connected, and that the VCR is set to recording opnamewachtstand staat.
 • Page 104: Recording From Video

  Recording from video Opnemen van video U kunt een cassette opnemen van een You can record a tape from a VCR that has DV videorecorder met DV-uitgangen. Gebruik uw outputs. Use your camcorder as a recorder. camcorder als recorder. Simply connect the i.LINK cable (DV connecting Sluit de i.LINK kabel (DV aansluitkabel) (los cable) (optional) to DV IN/OUT and to DV verkrijgbaar) aan op DV IN/OUT en op DV...
 • Page 105 Recording from video Opnemen van video When you have finished dubbing a Wanneer u klaar bent met het tape kopiëren van een cassette Press x on both your camcorder and the VCR. Druk zowel op de camcorder als op de videorecorder op de x toets.
 • Page 106: Inserting A Scene From A Vcr - Insert Editing

  Een scène invoegen Inserting a scene from vanaf een videorecorder a VCR – Insert Editing – Invoegmontage You can insert a new scene from a VCR onto Met behulp van de i.LINK kabel (DV-kabel) (los your originally recorded tape using the i.LINK verkrijgbaar) kunt u een nieuwe scène vanaf een cable (DV connecting cable) (optional) by videorecorder invoegen op een reeds eerder...
 • Page 107 Inserting a scene from a VCR Een scène invoegen vanaf een – Insert Editing videorecorder – Invoegmontage (1) Set the POWER switch to VCR on your (1) Zet de POWER schakelaar van uw camcorder camcorder. op VCR. (2) On the VCR, locate just before the insert start (2) Ga op de videorecorder juist vóór het point [a], then press X to set the VCR to the invoegbeginpunt [a] en druk dan op de X...
 • Page 108 Inserting a scene from a VCR Een scène invoegen vanaf een – Insert Editing videorecorder – Invoegmontage To change the insert end point Het invoegeindpunt wijzigen Press ZERO SET MEMORY on the Remote Druk na stap 5 nogmaals op de ZERO SET commander again after step 5 to erase the ZERO MEMORY toets van de afstandsbediening om de SET MEMORY indicator and begin from step 3.
 • Page 109: Pc Connection

  Using the USB Streaming function functie •Installing the USB driver (p. 111). •De USB driver installeren (p. 111). •Installing “PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for •“PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony” Sony” (p. 115). installeren (p. 115). •Capturing images with “PIXELA ImageMixer •Beelden vastleggen met “PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony”...
 • Page 110 Viewing images using your computer Beelden bekijken met uw computer – USB Streaming (Windows users only) – USB Streaming (alleen Windows gebruikers) Display: Scherm: 4 MB VRAM video card, Minimum 800 × 600 dot 4 MB VRAM videokaart, minimum 800 × 600 dot High colour (16 bit colour, 65 000 colours), Direct High colour (16 bit colour, 65 000 kleuren), Direct Draw display driver capability (At 800 ×...
 • Page 111 Viewing images using your computer Beelden bekijken met uw computer – USB Streaming (Windows users only) – USB Streaming (alleen Windows gebruikers) Installing the USB driver De USB driver installeren Before connecting your camcorder to your Installeer de USB driver op de computer alvorens computer, install the USB driver to the computer.
 • Page 112 “ImageMixer” t “sonyhcb.sys”, and click the “ImageMixer” t “sonyhcb.sys” en klik op de “OK” button. “OK” knop. The installation is completed, proceed to Installeer vervolgens “PIXELA ImageMixer Installing “PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Ver.1.0 for Sony” op pagina 115. Sony” on page 115.
 • Page 113 Viewing images using your computer Beelden bekijken met uw computer – USB Streaming (Windows users only) – USB Streaming (alleen Windows gebruikers) If you cannot install the USB driver Indien u de USB driver niet kunt installeren The USB driver has been registered incorrectly as your computer was connected to your camcorder De USB driver wordt verkeerd geregistreerd before installing the USB driver.
 • Page 114 Viewing images using your computer Beelden bekijken met uw computer – USB Streaming (Windows users only) – USB Streaming (alleen Windows gebruikers) 5 Select the device underlined in the 5 Kies de apparaten die in de onderstaande illustrations below, and delete them. afbeeldingen zijn onderstreept en wis ze.
 • Page 115 “PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for op uw computer. “PIXELA ImageMixer Ver.1.0 Sony” is contained on the CD-ROM supplied for Sony” staat op een CD-ROM die bij uw with your camcorder. You can view video images camcorder wordt geleverd. Met “PIXELA easily on your camcorder, using your computer ImageMixer Ver.1.0 for Sony”...
 • Page 116 (6) Kies “Start” t “Programma’s” t “Pixela” “ImageMixer” t “PIXELA ImageMixer t “ImageMixer” t “PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony” on Windows. Ver.1.0 for Sony” onder Windows. (7) Click the input mode button in the left side of (7) Klik op de ingangsknop links in het Start-up screen.
 • Page 117 Viewing images using your computer Beelden bekijken met uw computer – USB Streaming (Windows users only) – USB Streaming (alleen Windows gebruikers) (8) Select (8) Kies Preview window/ Voorbeeldvenster (9) Start playing back a tape on your camcorder. (9) Start de cassette in uw camcorder. De The images recorded on a tape appear in the opgenomen beelden verschijnen in het preview window.
 • Page 118 Viewing images using your computer Beelden bekijken met uw computer – USB Streaming (Windows users only) – USB Streaming (alleen Windows gebruikers) Capturing moving images Bewegende beelden vastleggen Preview window/ Voorbeeldvenster Thumbnail list window/ Miniatuurlijstvenster (1) Select (1) Kies (2) Klik voor het vastleggen op in het (2) Click at the start point to capture and...
 • Page 119 If you have any questions about “PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony” ImageMixer Ver.1.0 for Sony” ImageMixer Ver.1.0 for Sony is een handelsmerk ImageMixer Ver.1.0 for Sony is a trademark of van PIXELA corporation. Raadpleeg de PIXELA corporation. Refer to the information informatiewebsite: web site at: “http://www.imagemixer.com”.
 • Page 120: Customizing Your Camcorder

  — Customizing Your Camcorder — — Uw camcorder naar eigen inzicht aanpassen — Changing the menu settings Wijzigen van de oorspronkelijke menu-instellingen Om de functies van de camcorder aan te passen To change the mode settings in the menu via het instelmenu, kiest u de instellingen met de settings, select the menu items with the SEL/ SEL/PUSH EXEC regelknop.
 • Page 121 Wijzigen van de oorspronkelijke menu-instellingen Changing the menu settings To make the menu display disappear Om het instelmenu van het scherm Press MENU. te laten verdwijnen Druk op de MENU toets. Menu items are displayed as the following icons: Menu-items worden voorgesteld door de MANUAL SET volgende pictogrammen: CAMERA SET...
 • Page 122 Changing the menu settings POWER Icon/item Mode Meaning switch FRAME REC z OFF To deactivate Cut recording function. CAMERA To activate Cut recording function. (p. 66) To activate Interval recording function. (p. 63) CAMERA INT. REC z OFF To deactivate Interval recording function. To set waiting time and recording time for Interval recording function.
 • Page 123 When you play back the tape on other camcorders or VCRs, noise may occur in images or sound. •When you record in the LP mode, we recommend using a Sony video cassette so that you can get the most out of your camcorder.
 • Page 124 Changing the menu settings POWER Icon/item Mode Meaning switch CLOCK SET ––––– To set the date or time. (p. 21) CAMERA USB STREAM z OFF To deactivate the USB Streaming function. CAMERA To activate the USB Streaming function. LTR SIZE z NORMAL To display selected menu items in normal size.
 • Page 125 Changing the menu settings POWER Icon/item Mode Meaning switch WORLD TIME ––––– To set the clock to the local time. CAMERA Turn the SEL/PUSH EXEC dial to set the time difference. The clock changes by the time difference you have set. If you set the time difference to 0, the clock returns to the original set time.
 • Page 126 Wijzigen van de oorspronkelijke menu-instellingen Nederlands Overzicht van de instellingen voor elk menu-onderdeel z geeft de standaardinstelling aan. Er zullen andere menu-onderdelen verschijnen afhankelijk van de stand van de POWER schakelaar. Op het monitorscherm verschijnen alleen de items die u op dat ogenblik kunt bedienen. POWER Pictogram/item Stand...
 • Page 127 Wijzigen van de oorspronkelijke menu-instellingen POWER Pictogram/item Stand Betekenis schakelaar FRAME REC z OFF De deelopnamefunctie afzetten. CAMERA De deelopnamefunctie aanzetten. (p. 66) INT. REC De intervalopnamefunctie aanzetten. (p. 63) CAMERA z OFF De intervalopnamefunctie afzetten. Wachttijd en opnameduur voor intervalopname instellen.
 • Page 128 Als u een dergelijke videoband afspeelt op een andere camcorder of videorecorder, kan er storing in beeld of geluid optreden. •Voor opnemen in de LP stand op uw videorecorder is het aanbevolen Sony videocassettes te gebruiken voor de beste resultaten.
 • Page 129 Wijzigen van de oorspronkelijke menu-instellingen POWER Pictogram/item Stand Betekenis schakelaar CLOCK SET CAMERA ––––– Voor het instellen van de datum of tijd. (p. 21) USB STREAM z OFF De USB Streaming functie afzetten. CAMERA De USB Streaming functie aanzetten. LTR SIZE Voor aangeven van de gekozen menu-onderdelen z NORMAL met normale lettergrootte.
 • Page 130 Wijzigen van de oorspronkelijke menu-instellingen POWER schakelaar Pictogram/item Stand Betekenis WORLD TIME —— CAMERA Om de klok gelijk te zetten op de plaatselijke tijd. Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om het zonetijdverschil in te stellen. De klok verspringt dan met het ingestelde tijdverschil.
 • Page 131: Troubleshooting

  If you run into any problem using your camcorder, use the following table to troubleshoot the problem. If the problem persists, disconnect the power source and contact your Sony dealer or local authorised Sony service facility. If “C: ss:ss” appears on the screen, the self-diagnosis display function has worked.
 • Page 132 • The video head may be dirty. There ar e horizontal lines on the picture or the playback pictur e is not c Clean the heads using the Sony V8-25CLD cleaning cassette clear or does not appear . (optional). (p. 155) No sound or only a low sound is •...
 • Page 133 Types of trouble and their solutions In the recording and playback modes Symptom Cause and/or Corrective Actions The power does not turn on. • The battery pack is not installed, or is dead or nearly dead. c Install a charged battery pack. (p. 14, 15) •...
 • Page 134 Set the selector correctly, and check the connection between the VCR and your camcorder. (p. 91) • The camcorder is connected to DV equipment other than of Sony using the i.LINK cable (DV connecting cable). c Keep the connection, and follow the procedure on page 89.
 • Page 135 • The battery pack is not installed properly. c Install it properly. (p. 14) • Something is wrong with the battery pack. c Contact your Sony dealer or local authorised Sony service facility. You cannot char ge the batter y pack •...
 • Page 136: Self-diagnosis Display

  Remove the cassette and leave your camcorder for at least 1 hour to acclimatize. (p. 154) • The video heads are dirty. C:22:ss c Clean the heads using the Sony V8-25CLD cleaning cassette (optional). (p. 155) C:31:ss • A malfunction other than the above that you can service has occurred.
 • Page 137: Warning Indicators And Messages

  English Warning indicators and messages If indicators and messages appear on the screen, check the following: See the page in parentheses “( )” for more information. Warning indicators Self-diagnosis display (p. 136) The battery pack is dead or nearly dead Slow flashing: –...
 • Page 138 Warning indicators and messages Warning messages •CLOCK SET Set the date and time. (p. 21) •FOR “InfoLITHIUM” Use an “InfoLITHIUM” battery pack. (p. 149) BATTERY ONLY •Q Z TAPE END* The tape has reached the end. •Q NO TAPE* Insert a cassette tape. •...
 • Page 139: Verhelpen Van Storingen

  Als het probleem aan de hand hiervan niet te verhelpen is, neemt u dan a.u.b. contact op met uw Sony handelaar of een plaatselijke erkende Sony onderhoudsdienst. Als “C:ss:ss” verschijnt op het scherm, heeft de zelfdiagnoseweergavefunctie gewerkt. Zie pagina 144.
 • Page 140 Er verschijnen horizontale strepen in • Wellicht zijn de videokoppen vuil. het beeld of de videoweergave is c Reinig de koppen met een Sony V8-25CLD videokoppen- onduidelijk of helemaal niet te zien. reinigingscassette (los verkrijgbaar). (p. 155) Bij afspelen van een videocassette •...
 • Page 141 Soorten storingen en hun oplossingen Tijdens opnemen en afspelen Symptoom Oorzaak en/of oplossing De camcor der kan niet ingeschakeld • Er is geen batterijpak op het apparaat aangebracht of het worden. batterijpak is (bijna) leeg. c Plaats een opgeladen batterijpak. (p. 14, 15) •...
 • Page 142 (p. 91) • De camcorder is aangesloten op DV-apparatuur van een ander merk dan Sony met behulp van de i.LINK kabel (DV-aansluitkabel). c Behoud de aansluiting en volg de procedure op pagina 89. • Er is getracht een punt voor de montage in te stellen bij een onbespeeld bandgedeelte.
 • Page 143 Installeer het op de juiste manier. (p. 14) • Als er iets mis is met het batterijpak. c Neem contact op met uw Sony handelaar of een plaatselijke erkende Sony onderhoudsdienst. • De POWER schakelaar staat niet in de OFF (CHG) stand.
 • Page 144: Zelfdiagnose-aanduidingen

  Neem contact op met uw Sony handelaar of een erkende E:61:ss Sony onderhoudsdienst en geef de waarschuwingscode van E:62:ss vijf tekens door (bijvoorbeeld: E:61:10). Als het niet lukt een bepaald probleem te verhelpen, raadpleegt u dan uw Sony handelaar of een plaatselijke erkende Sony onderhoudsdienst.
 • Page 145: Waarschuwingsaanduidingen En Mededelingen

  Nederlands Waarschuwingsaanduidingen en mededelingen Wanneer er aanduidingen en meldingen verschijnen op het scherm, controleer dan het volgende: Zie voor nadere bijzonderheden de bladzijden die tussen haakjes “( )” staan vermeld. Waarschuwingsindicators Het batterijpak is (bijna) leeg Zelfdiagnose-aanduiding (p. 144) Langzaam knipperend: –...
 • Page 146 Waarschuwingsaanduidingen en mededelingen Waarschuwingsaanduidingen •CLOCK SET Stel datum en tijd in. (p. 21) •FOR “InfoLITHIUM” Gebruik een “InfoLITHIUM” batterijpak. (p. 149) BATTERY ONLY •Q Z TAPE END* De band is ten einde. •Q NO TAPE* Breng een cassette in. • CLEANING CASSETTE** De videokoppen zijn vuil.
 • Page 147: Additional Information

  — Aanvullende informatie — — Additional Information — Betreffende videocassettes About video cassettes What is the “Digital8 system”? Wat is het “Digital8 systeem”? This video system has been developed to enable Dit videosysteem is ontwikkeld voor het digitaal digital recording to Hi8 /Digital8 video opnemen op Hi8...
 • Page 148 Betreffende videocassettes About video cassettes Copyright signal Copyright signaal When you play back Bij weergave Using any other video camera recorder, you Op een videocassette waarop een auteursrecht- cannot record on a tape that has recorded beveiligingssignaal is opgenomen kunt u geen copyright control signals for copyright protection nieuwe video-opnamen maken, noch met deze, of software which is played back on your...
 • Page 149: About The "infolithium" Battery Pack

  Betreffende About the “InfoLITHIUM” “InfoLITHIUM” batterijen battery pack What is the “InfoLITHIUM” battery Wat is een “InfoLITHIUM” batterij? pack? Een “InfoLITHIUM” batterijpak is een lithium- ionbatterijpak dat informatie over The “InfoLITHIUM” battery pack is a lithium-ion werkingsomstandigheden kan overbrengen battery pack that has functions for tussen uw camcorder en een los verkrijgbare communicating information related to operating netspanningsadapter/lader.
 • Page 150 About the “InfoLITHIUM” battery Betreffende “InfoLITHIUM” pack batterijen Remaining battery time indicator Aanduiding van de resterende batterij-gebruiksduur •If the power goes off although the remaining battery indicator indicates that the battery pack •Als de camcorder wordt uitgeschakeld, terwijl has enough power to operate, charge the de batterijspanningsindicator aangaf dat het battery pack fully again so that the indication batterijpak nog voldoende stroom kon leveren,...
 • Page 151: About I.link

  Betreffende de naam “i.LINK” i.LINK is a more familiar term for IEEE 1394 data i.LINK is een door SONY voorgestelde naam transport bus proposed by SONY, and is a voor de technisch als IEEE 1394 bekende trademark approved by many corporations.
 • Page 152 DV dubbing). gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten apparatuur. i.LINK and are trademarks. Vereiste i.LINK aansluitkabel Gebruik de Sony i.LINK 4-pins naar 4-pins kabel (voor het DV kopiëren). i.LINK en het teken zijn handelsmerken.
 • Page 153: Using Your Camcorder Abroad

  Gebruik van uw Using your camcorder camcorder in het abroad buitenland Using your camcorder abroad Gebruik van uw camcorder in het buitenland You can use your camcorder in any country or area with the AC power adaptor supplied with U kunt uw camcorder met de bijgeleverde your camcorder within 100 V to 240 V AC, netspanningsadapter gebruiken in elk land waar 50/60 Hz.
 • Page 154: Maintenance Information And Precautions

  Maintenance Onderhoud en information and voorzorgsmaatregelen precautions Moisture condensation Condensvocht in de camcorder Als de camcorder rechtstreeks van een koude in If your camcorder is brought directly from a cold een warme omgeving wordt gebracht, kan de place to a warm place, moisture may condense lens beslaan of vocht condenseren in het inside your camcorder, on the surface of the tape, inwendige van het apparaat, op de videokop of...
 • Page 155 Sony V8-25CLD cleaning cassette Als de bovenstaande problemen zich voordoen, (optional). Check the picture and if the above maakt u de videokoppen schoon met een Sony problem persists, repeat cleaning. V8-25CLD videokoppen-reinigingscassette (los verkrijgbaar). Controleer de beelden en als er nog steeds storing is, reinig de koppen dan nogmaals.
 • Page 156 Maintenance information and Onderhoud en precautions voorzorgsmaatregelen Charging the built-in De ingebouwde oplaadbare rechargeable battery in your batterij in de camcorder opladen camcorder Uw camcorder wordt geleverd met een ingebouwde oplaadbare batterij die zorgt dat de A built-in rechargeable battery is supplied with gegevens als datum en tijd e.d.
 • Page 157 •If any solid object or liquid get inside the •Gebruik voor het aansluiten op de casing, unplug your camcorder and have it voedingsbron (gelijkspanning of netspanning) checked by a Sony dealer before operating it alleen de in deze gebruiksaanwijzing vermelde any further. accessoires.
 • Page 158 Maintenance information and Onderhoud en precautions voorzorgsmaatregelen On handling tapes Voorzichtig met videocassettes Do not insert anything into the small holes on the Steek nooit enig voorwerp in de kleine rear of the cassette. These holes are used to sense openingen aan de achterzijde van een the type and thickness of the tape and if the videocassette.
 • Page 159 Maintenance information and Onderhoud en precautions voorzorgsmaatregelen AC power adaptor Netspanningsadapter •Unplug the unit from a wall socket when you •Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is. Voor het are not using the unit for a long time. To verwijderen van het netsnoer uit het disconnect the mains lead, pull it out by the stopcontact dient u aan de stekker te trekken,...
 • Page 160 – Een batterij die lekt, mag u niet meer gebruiken. If any problem occurs, unplug your camcorder Als er een batterij heeft gelekt and contact your nearest Sony dealer. •Veeg de batterijhouder goed schoon, zodat er geen batterijvloeistof in achterblijft, alvorens nieuwe batterijen in de houder te plaatsen.
 • Page 161: Specifications

  English Specifications Video camera Input/output connectors AC power adaptor recorder S video output Power requirements 4-pin mini DIN 100 - 240 V AC, 50/60 Hz Luminance signal: 1 Vp-p, System 75 Ω (ohms), unbalanced Power consumption Video recording system 23 W Chrominance signal: 0.3 Vp-p, 2 rotary heads 75 Ω...
 • Page 162: Technische Gegevens

  Nederlands Technische gegevens Ingangen/uitgangen Videocamera/ Netspanning recorder S video-uitgang sadapter 4-polige mini-DIN stekkerbus Luminantiesignaal: 1 Vp-p, Spanningsvereisten Systeem 75 ohm, ongebalanceerd 100 - 240 V wisselstroom, 50/60 Hz Video-opnamesysteem Chrominantiesignaal: 0,3 Vp-p, Stroomverbruik Twee roterende koppen 75 ohms, ongebalanceerd 23 W Schuinspoorregistratie Audio/video-uitgang Uitgangsspanning...
 • Page 163: Quick Reference

  — Quick Reference — — Compleet overzicht — Identifying the parts Plaats en functie van and controls de bedieningsorganen Camcorder Camcorder 1 Eyecup 1 Oogdop 2 Viewfinder lens adjustment lever (p. 30) 2 Beeldzoekerlensregelaar (p. 30) 3 V BATT release lever (p. 14) 3 V Batterijvrijmaakknop (p.
 • Page 164 Plaats en functie van de Identifying the parts and controls bedieningsorganen qd Video control buttons (p. 37, 41) qd Bandlooptoetsen (p. 37, 41) x STOP (stop) x STOP (stop) m REW (rewind) m REW (terugspoelen) N PLAY (weergave)* N PLAY (playback)* M FF (fastforward) M FF (vooruitspoelen) X PAUSE (pause)
 • Page 165 Plaats en functie van de Identifying the parts and controls bedieningsorganen wf VOLUME +*/– buttons (p. 37) wf VOLUME +*/– knoppen (p. 37) wg Speaker wg Luidspreker wh LCD screen (p. 27) wh LCD-scherm (p. 27) wj EXPOSURE button (p. 60) wj EXPOSURE knop (p.
 • Page 166 Plaats en functie van de Identifying the parts and controls bedieningsorganen ej Z EJECT button (p. 23) ej Z EJECT knop (p. 23) ek Cassette compartment (p. 23) ek Cassettehouder (p. 23) el Grip strap el Handgreepband r; RESET button (p. 134) r;...
 • Page 167 Plaats en functie van de Identifying the parts and controls bedieningsorganen Remote Commander Afstandsbediening The buttons that share the same name on the De toetsen met dezelfde naam op Remote Commander and your camcorder afstandsbediening en camcorder werken op function identically. dezelfde manier.
 • Page 168 VTR 2. De bedieningsstanden 1, 2 en 3 dienen Sony VCRs to avoid unintentional operation. If om uw camcorder te onderscheiden van andere you use another Sony VCR in the commander Sony videorecorders en bedieningsfouten te mode VTR 2, we recommend changing the voorkomen.
 • Page 169 Plaats en functie van de Identifying the parts and controls bedieningsorganen Operation indicators Bedieningsaanduidingen LCD screen and Viewfinder/ Display window/Uitleesvenster LCD scherm en beeldzoeker FULL 0:00:00 M . F A D E R Z E RO S E T 1 6 : 9 W I D E MEMOR Y SEP I A D A T E...
 • Page 170 Plaats en functie van de Identifying the parts and controls bedieningsorganen qf STBY/REC indicator (p. 31)/ qf STBY/REC indicator (p. 31)/ Video control mode indicator (p. 41) Videobedieningsindicator (p. 41) qg Tape counter indicator (p. 31, 81)/ qg Bandtellerindicator (p. 31, 81)/ Time code indicator (p.
 • Page 171: Index

  English Index A, B I, J, K, L AC power adaptor ..... 15 i.LINK ........89, 151 Self-diagnosis display ..... 136 Adjusting viewfinder ....30 “InfoLITHIUM” battery ... 18, 149 Shoulder strap ......163 AFM HiFi Sound ..... 148 Infrared rays emitter ....34 Skip scan ........
 • Page 172 Printed using VOC (Volatile Organic WIPE ..........49 Compound)-free vegetable oil based ink. Wispreventienokje ..... 24 WORLD TIME ......130 Zelfdiagnose-aanduidingen ... 144 Zoom ........... 29 Gedrukt met VOC (vluchtige organische verbinding)-vrije inkt op basis van plantaardige olie. *307517431* Sony Corporation Printed in Japan...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: