Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 157

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Maintenance information and
precautions
Precautions
Camcorder operation
•Operate your camcorder on 7.2 V (battery pack)
or 8.4 V (AC power adaptor).
•For DC or AC operation, use the accessories
recommended in these operating instructions.
•If any solid object or liquid get inside the
casing, unplug your camcorder and have it
checked by a Sony dealer before operating it
any further.
•Avoid rough handling or mechanical shock. Be
particularly careful with the lens.
•Keep the POWER switch set to OFF (CHG)
when you are not using your camcorder.
•Do not wrap your camcorder with a towel, for
example, and operate it. Doing so might cause
heat to build up inside.
•Keep your camcorder away from strong
magnetic fields or mechanical vibration. Noise
may occur on images.
•Do not touch the LCD screen with your fingers
or a sharp-pointed object.
•If your camcorder is used in a cold place, a
residual image may appear on the LCD screen.
This is not a malfunction.
•While using your camcorder, the back of the
LCD screen may heat up. This is not a
malfunction.
Built-in light
•Do not knock or jolt the built-in light while it is
turned on as it may damage the bulb or shorten
the life of the bulb.
•Do not leave the built-in light on while it is
resting on or against something; it may cause a
fire or damage the built-in light.
Onderhoud en
voorzorgsmaatregelen
Voorzorgsmaatregelen
Bediening van de camcorder
•Gebruik de camcorder uitsluitend op
stroomvoorziening van 7,2 V (met een
batterijpak) of 8,4 V (met de
netspanningsadapter).
•Gebruik voor het aansluiten op de
voedingsbron (gelijkspanning of netspanning)
alleen de in deze gebruiksaanwijzing vermelde
accessoires.
•Mocht er vloeistof of een voorwerp in het
inwendige van de camcorder terechtkomen,
schakel dan onmiddellijk de stroom uit, trek de
stekker uit het stopcontact en laat de camcorder
eerst door een Sony technicus nakijken alvorens
het apparaat weer in gebruik te nemen.
•Laat het apparaat niet vallen, behoed het tegen
mechanische schokken en ga er altijd
voorzichtig mee om. Wees vooral voorzichtig
met de lens.
•Zorg dat de POWER schakelaar op "OFF
(CHG)" staat zolang u de camcorder niet
gebruikt.
•Wikkel tijdens gebruik de camcorder nooit in
textiel (handdoek e.d.) of plastic, anders kan het
inwendige ernstig oververhit raken.
•Vermijd bij opslag en gebruik plaatsen die
onderhevig zijn aan mechanische trillingen of
krachtige magnetische velden. Er kan ruis
zichtbaar zijn.
•Raak het LCD scherm niet met uw vingers of
met een scherp of puntig voorwerp aan.
•Wanneer u de camcorder gebruikt in een koude
omgeving, kunnen er nabeelden op het LCD
scherm verschijnen. Dit duidt niet op storing in
de werking.
•Tijdens het gebruik van de camcorder kan de
achterkant van het LCD scherm nogal warm
worden. Dit is normaal en duidt niet op storing.
Ingebouwde videolamp
•Zorg dat er niet tegen de lamp of de camcorder
wordt gestoten en dat deze niet kan vallen
wanneer de ingebouwde videolamp is
ingeschakeld, want dit kan de halogeenlamp
beschadigen of de levensduur ervan bekorten.
•Leg de camcorder nooit ergens neer wanneer de
videolamp brandt en laat het apparaat nergens
tegenaan leunen, want dit kan gevaar voor
brand opleveren of de ingebouwde videolamp
beschadigen.
157

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: