Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 82

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Quickly locating a scene using
the zero set memory function
Notes
•When you press ZERO SET MEMORY on the
Remote Commander before rewinding the tape,
the zero set memory function is cancelled.
•There may be a discrepancy of several seconds
from the time code.
If a tape has a blank portion in the recorded
portions
The zero set memory function may not work
correctly.
The zero set memory function also in the
standby mode
When you insert a scene in the middle of a
recorded tape, press ZERO SET MEMORY at the
point you want to end the insertion. Rewind the
tape to the insert start point, and start recording.
Recording stops automatically at the tape counter
zero point. Your camcorder returns to the
standby mode.
82
Snel opzoeken van een scène met
de nulpunt-terugkeerfunctie
Opmerkingen
•Als u vóór het terugspoelen nogmaals op de
ZERO SET MEMORY toets op de
afstandsbediening drukt, wordt de nulpunt-
terugkeerfunctie uitgeschakeld.
•Tussen de tellerstand en het exacte punt op de
band kan een afwijking van enkele seconden
optreden.
Als er tussen de opnamen een onbespeeld
bandgedeelte is
Dan kan de nulpunt-terugkeerfunctie niet altijd
goed werken.
De nulpunt-terugkeerfunctie werkt ook in de
pauzestand
Voor het inlassen van een nieuwe opname
midden in een reeds eerder opgenomen
videoband drukt u op de ZERO SET MEMORY
toets bij het punt waar de nieuwe opname moet
eindigen. Spoel vervolgens de band terug naar
het beginpunt voor de nieuwe opname, en begin
daar met opnemen. Het opnemen zal
automatisch stoppen bij het nulpunt van de
bandteller. De camcorder komt dan weer in de
opnamepauzestand.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: