Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 142

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Soorten storingen en hun oplossingen
Overige
Symptoom
Digitale pr ogrammamontage werkt
niet.
De USB driver kan niet wor den
geïnstalleer d.
De USB Str eaming functie werkt
niet.
De bij uw camcor der gelever de
afstandsbediening werkt niet.
Geen enkele functie werkt meer ,
hoewel de camcor der wel is
ingeschakeld.
Er klinkt 5 seconden lang een
pieptoon of een wijsje.
142
Oorzaak en/of oplossing
• De ingangskeuzeschakelaar van de videorecorder staat niet in
de juiste stand.
c Stel de keuzeschakelaar juist in en controleer de aansluiting
tussen videorecorder en camcorder. (p. 91)
• De camcorder is aangesloten op DV-apparatuur van een ander
merk dan Sony met behulp van de i.LINK kabel (DV-aansluitkabel).
c Behoud de aansluiting en volg de procedure op pagina 89.
• Er is getracht een punt voor de montage in te stellen bij een
onbespeeld bandgedeelte.
c Kies de punten voor montage in een opgenomen
bandgedeelte. (p. 101)
• Uw camcorder en de videorecorder zijn niet gesynchroniseerd.
c Regel de synchronisatie van de videorecorder. (p. 99)
• Uw camcorder was met de USB kabel aangesloten op uw
computer voor de USB driver werd geïnstalleerd, zodat de
driver niet door de computer werd herkend.
c Verwijder de niet-herkende driver en installeer de driver
opnieuw. (p. 113)
• De USB driver is niet juist geïnstalleerd.
c Verwijder de niet-herkende driver en installeer de driver
opnieuw. (p. 113)
• Het besturingssysteem van uw computer is Windows 98 of
lager.
• De USB kabel was niet aangesloten voor het
toepassingsprogramma werd gestart.
c Sluit de USB kabel aan alvorens het toepassingsprogramma
te starten. (p. 116)
• In het instelmenu is het onderdeel COMMANDER op OFF gezet.
c Zet de instelling op ON. (p. 130)
• De infrarode stralen worden geblokkeerd.
c Verwijder alle obstakels tussen de afstandsbediening en de
camcorder.
• De batterijen zijn omgekeerd in de afstandsbediening geplaatst,
met de + en – polen verwisseld.
c Plaats de batterijen met de juiste polariteit in de
afstandsbediening. (p. 168)
• De batterijen zijn leeg.
c Plaats nieuwe batterijen in de afstandsbediening. (p. 168)
• Maak het netsnoer van de netspanningsadapter of het
batterijpak los en breng het na ongeveer 1 minuut weer aan.
Schakel de stroom in (p. 15, 19). Indien de functies nog altijd
niet werken, druk dan op RESET met behulp van een puntig
voorwerp. (Houd er wel rekening mee dat bij indrukken van
RESET alle instellingen, inclusief de datum en tijd, op de
oorspronkelijke fabrieksinstellingen worden teruggezet.)
(p. 166)
• Er is vocht uit de lucht in de camcorder gecondenseerd.
c Verwijder de videocassette en laat uw camcorder ten minste
1 uur lang ongebruikt op temperatuur komen. (p. 154)
• Er is een andere storing in de camcorder opgetreden.
c Verwijder de cassette, plaats deze opnieuw en neem de
camcorder dan weer in gebruik.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: