Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 118

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Viewing images using your computer
– USB Streaming (Windows users only)
Capturing moving images
(1) Select
(2) Click
at the start point to capture and
click
at the stop point to capture using
the preview window. The captured image
appears on the thumbnail list window.
Notes
•When you view images using your computer
with the USB connection, the following
conditions may occur, but do not indicate
malfunction:
– The image may fluctuate.
– The image may contain noise, etc.
– The image does not appear properly if the
image signal is of a different TV colour system
from your camcorder.
•When your camcorder is in standby mode with
a cassette inserted, it turns off automatically
after 3 minutes.
•We recommend setting DEMO MODE to OFF
in the menu settings when your camcorder is in
standby mode, and no cassette is inserted.
•Indicators in the camcorder LCD screen do not
appear on images that are captured into your
computer.
If image data cannot be transferred by the
USB connection
The USB driver has been registered incorrectly as
your computer was connected to your camcorder
before installing the USB driver. Perform the
procedure to correctly install the USB driver
(p. 113).
118
Preview window/
Voorbeeldvenster
1
2
.
Beelden bekijken met uw computer
– USB Streaming (alleen Windows gebruikers)
Bewegende beelden vastleggen
Thumbnail list window/
Miniatuurlijstvenster
(1) Kies
.
(2) Klik voor het vastleggen op
startpunt en op
voorbeeldvenster. Het vastgelegde beeld
verschijnt in het miniatuurlijstvenster.
Opmerkingen
•Bij het bekijken van beelden met uw computer
en de USB aansluiting, kan het volgende zich
voordoen (wat echter niet wijst op een defect):
– De trilling kan fluctuaties in het beeld
veroorzaken.
– Het beeld kan ruis e.d. bevatten.
– Het beeld verschijnt niet zoals het hoort
wanneer het beeldsignaal op een ander TV-
kleursysteem dan de camcorder is gebaseerd.
•Wanneer de camcorder zich in de wachtstand
bevindt terwijl een cassette is ingebracht,
schakelt hij automatisch uit na 3 minuten.
•Wij raden u aan DEMO MODE in het
instelmenu op OFF te zetten wanneer uw
camcorder zich in de wachtstand bevindt en er
geen cassette is ingebracht.
•Indicatoren op het LCD-scherm van de
camcorder verschijnen niet op beelden die zijn
vastgelegd in uw computer.
Indien beeldgegevens niet kunnen worden
overgedragen via de USB aansluiting
De USB driver wordt verkeerd geregistreerd
wanneer uw computer op uw camcorder werd
aangesloten voor de USB driver was
geïnstalleerd. Volg de procedure om de USB
driver correct te installeren (p. 113).
in het
in het stoppunt via het

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: