Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 140

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Soorten storingen en hun oplossingen
Symptoom
Een onbekend beeld verschijnt op het
scherm.
De kleuren van de video-opnamen
zien er vr eemd en onnatuurlijk uit.
Het beeld is te helder en het
onderwerp is niet zichtbaar op het
scherm.
Er verschijnt een horizontale
zwarte band bij het filmen van een
TV- of computerscher m.
Tijdens afspelen
Symptoom
Bij het afspelen van een cassette
verschijnt er geen beeld op het scherm.
De band beweegt niet wanneer er
een bandlooptoets wor dt ingedr ukt.
De weer gavetoets werkt niet.
Er verschijnen horizontale strepen in
het beeld of de videoweergave is
onduidelijk of helemaal niet te zien.
Bij afspelen van een videocassette
klinkt er geen of nauwelijks geluid.
De datumzoekfunctie werkt niet naar
behor en.
Het nieuw ingelaste commentaar of
achtergrondgeluid is niet te horen.
140
Oorzaak en/of oplossing
• Ongeveer 10 minuten nadat u de POWER schakelaar op CAMERA
zet, of met het onderdeel DEMO MODE in het instelmenu in de
ON stand gezet, zonder een cassette in de camcorder, begint
automatisch een demonstratie van de mogelijkheden.
c Steek een cassette in de houder en de demonstratie stopt.
U kunt ook de DEMO MODE functie uitschakelen. (p. 129)
• NIGHTSHOT staat op ON.
c Zet de instelling op OFF. (p. 34)
• De NIGHTSHOT menu-instelling staat bij heldere
omstandigheden ten onrechte in de ON stand.
c Zet de NIGHTSHOT instelling op OFF, of gebruik de
NightShot nachtopnamefunctie op een donkerder plaats.
(p. 34)
• De backlight-functie werkt.
c Schakel de functie uit. (p. 33)
• Zet STEADYSHOT in het instelmenu op OFF. (p. 126)
Oorzaak en/of oplossing
• De cassette is opgenomen met het Hi8
(analoog) systeem.
• De POWER schakelaar staat in de CAMERA of OFF (CHG) stand.
c Zet de instelling op VCR. (p. 37)
• Het einde van de band is bereikt.
c Spoel de band terug. (p. 37)
• Wellicht zijn de videokoppen vuil.
c Reinig de koppen met een Sony V8-25CLD videokoppen-
reinigingscassette (los verkrijgbaar). (p. 155)
• Een stereo cassette wordt afgespeeld met HiFi SOUND in het
instelmenu op 2.
c Zet de instelling op STEREO. (p. 127)
• De geluidssterkte staat in de minimumstand.
c Open het LCD-paneel en druk op VOLUME +. (p. 37)
• In het instelmenu staat het onderdeel AUDIO MIX op ST2.
c Kies de juiste instelling voor AUDIO MIX. (p. 127)
• Bij het opnemen is er een blanco gedeelte op de band
overgeslagen, dus open gebleven. (p. 84)
• In het instelmenu staat het onderdeel AUDIO MIX op ST1.
c Kies de juiste instelling voor AUDIO MIX. (p. 127)
/standard 8 mm

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: