Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 159

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Maintenance information and
precautions
AC power adaptor
•Unplug the unit from a wall socket when you
are not using the unit for a long time. To
disconnect the mains lead, pull it out by the
plug. Never pull the mains lead itself.
•Do not operate the unit with a damaged cord or
if the unit has been dropped or damaged.
•Do not bend the mains lead forcibly, or place a
heavy object on it. This will damage the cord
and may cause fire or electrical shock.
•Prevent metallic objects from coming into
contact with the metal parts of the connecting
section. If this happens, a short may occur and
the unit may be damaged.
•Always keep metal contacts clean.
•Do not disassemble the unit.
•Do not apply mechanical shock or drop the
unit.
•While the unit is in use, particularly during
charging, keep it away from AM receivers and
video equipment. AM receivers and video
equipment disturb AM reception and video
operation.
•The unit becomes warm during use. This is not
a malfunction.
•Do not place the unit in locations that are:
– Extremely hot or cold
– Dusty or dirty
– Very humid
– Vibrating
About care and storage of the lens
•Wipe the surface of the lens clean with a soft
cloth in the following instances:
– When there are fingerprints on the lens
surface.
– In hot or humid locations.
– When the lens is used in environments
susceptible to salt such as the seaside.
•Store the lens in a well-ventilated location
subject to little dirt or dust.
To prevent mold from growing on the lens,
periodically perform the above.
We recommend turning on and operating your
camcorder at least once per month to keep your
camcorder in an optimum state for a long time.
Onderhoud en
voorzorgsmaatregelen
Netspanningsadapter
•Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het
apparaat niet in gebruik is. Voor het
verwijderen van het netsnoer uit het
stopcontact dient u aan de stekker te trekken,
nooit aan het snoer zelf.
•Gebruik de netspanningsadapter in geen geval
als het snoer beschadigd is, of als er sprake kan
zijn van inwendige schade aan het apparaat
door een val e.d.
•Probeer het snoer niet met kracht te verbuigen,
en plaats er ook geen zware voorwerpen
bovenop. Dit leidt tot beschadiging van het
snoer en kan gevaar voor brand of een
elektrische schok opleveren.
•Let op dat er geen metalen voorwerp in
aanraking komt met de metalen oppervlakken
van het aansluitplaatje. Dit zou kortsluiting
kunnen veroorzaken en schade aan het
apparaat kunnen toebrengen.
•Houd de metalen contactpunten altijd goed
schoon.
•Probeer in geen geval de netspanningsadapter
te demonteren.
•Behoed de netspanningsadapter tegen
mechanische schokken of trillingen en laat hem
niet vallen.
•Houd de netspanningsadapter tijdens gebruik,
vooral tijdens opladen, uit de buurt van video-
apparatuur en AM radio-ontvangers, aangezien
het apparaat storing in het videobeeld of de
AM radio-ontvangst kan veroorzaken.
•Tijdens gebruik zal de netspanningsadapter
warm worden. Dit is normaal en duidt niet op
storing.
•Leg de netspanningsadapter niet op plaatsen
waar deze blootstaat aan:
– extreem hoge of lage temperaturen;
– veel stof of vuil;
– regen of vocht;
– mechanische schokken of trillingen.
Verzorging en opslag van de lens
•Wrijf de lens schoon met een zachte doek in de
volgende gevallen:
– als er vingerafdrukken op de lens zitten.
– op erg warme plaatsen met veel vocht.
– bij gebruik in een omgeving met erg zilte
lucht, zoals aan de kust.
•Bewaar de lens op een goed geventileerde
plaats met niet veel stof of vuil.
Doe dit regelmatig om schimmelvorming op de
lens te voorkomen.
Wij raden u aan uw camcorder minstens eenmaal
per maand aan te schakelen en te gebruiken om
hem lang in goede conditie te houden.
159

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: