Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 69

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Superimposing a title
To superimpose the title while you
are recording
Press TITLE while you are recording, and carry
out steps 2 to 5. When you press the SEL/PUSH
EXEC dial at step 5, the title is superimposed.
To select the language of a preset
title
If you want to change the language, select
before step 2. Then select the desired language
and return to step 2.
If you display the menu or title menu while
superimposing a title
The title is not recorded while the menu or title
menu is displayed.
To use the custom title
If you want to use the custom title, select
step 2.
Title setting
•The title colour changes as follows:
WHITE y YELLOW y VIOLET y RED y
CYAN y GREEN y BLUE
•The title size changes as follows:
SMALL y LARGE
You cannot input 13 characters or more in
LARGE size. If you input more than 12
characters, the title size returns to SMALL even
if you select LARGE.
•The title position changes as follows:
1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y 9
The larger the position number, the lower the
title is positioned.
When you select the title size "LARGE", you
cannot choose position 9.
When you are selecting and setting the title
You cannot record the title displayed on the
screen.
When you superimpose a title while you are
recording
The beep does not sound.
While you are playing back
You can superimpose a title. However, the title is
not recorded on tape.
You can record a title when you dub the tape
connecting your camcorder to the VCR with the
A/V connecting cable. If you use the i.LINK
cable instead of the A/V connecting cable, you
cannot record the title.
Een titelbeeld opnemen
Een titel in beeld brengen terwijl u al
bezig bent met opnemen
Druk tijdens het opnemen op de TITLE toets en
volg de aanwijzingen 2 tot 5. Bij indrukken van
de SEL/PUSH EXEC regelknop in stap 5 zal de
gekozen titel in beeld worden opgenomen.
Kiezen van de taal voor een van de
vaste titels
Als u de taal voor de titel wilt kiezen, stelt u vóór
stap 2 eerst in op het menu-onderdeel
kiest u de gewenste taal en gaat u door met
stap 2.
Als u tijdens de titelbeeld-weergave het
instelmenu of het titelmenu op het scherm
laat verschijnen
Dan zal de titel niet worden opgenomen zolang
het menu zichtbaar is.
Opnemen van een zelfgemaakte titel
in
Voor het gebruik van een zelf samengesteld
titelbeeld kiest u het menu-onderdeel
stap 2.
Instelmogelijkheden voor het titelbeeld
•De beschikbare titel-kleuren worden als volgt
doorlopen:
WHITE (wit) y YELLOW (geel) y VIOLET
(paars) y RED (rood) y CYAN
(blauwgroen) y GREEN (groen) y BLUE
(blauw).
•Het formaat van de titel is als volgt te kiezen:
SMALL (klein) y LARGE (groot).
U kunt niet meer dan 12 tekens invoeren in
LARGE formaat. Als u meer dan 12 letters
invoert, keert het formaat van de titel terug
naar SMALL, ook al kiest u LARGE.
•De plaats van de titel in beeld wordt als volgt
aangegeven:
1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y 9
Hoe groter het nummer, des te lager zal de titel
in beeld verschijnen.
Als u het titelformaat "LARGE" kiest, is plaats
9 niet beschikbaar.
Tijdens het kiezen en instellen van een titel
De titel op het scherm kan niet worden
opgenomen.
Bij het in beeld brengen van een titel tijdens
het opnemen
Er zal nu geen pieptoon klinken.
Tijdens het afspelen
Hierop kunt u een titel vastleggen. De titel wordt
echter niet opgenomen op de cassette.
U kunt een titel opnemen bij het kopiëren van
een cassette door uw camcorder met behulp van
de A/V-kabel aan te sluiten op de videorecorder.
Wanneer u de i.LINK-kabel gebruikt in plaats
van de A/V-kabel, kan de titel niet worden
opgenomen.
. Dan
in
69

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: